Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.02.2018

Bifangst av makrellstørje

Info fra direktoratet

Fiskeridirektoratet har publisert informasjon knyttet til bifangst av makrellstørje. I fiske etter andre arter er størje en mulig bifangst, og det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert korrekt, melder Fiskeridirektoratet.

De siste årene har vi fått flere rapporter om bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Levende makrellstørje skal slippes ut, men død bifangst av makrellstørje skal registreres og rapporteres inn til ICCAT (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Fangsten skal i utgangspunktet landes i utpekte havner, og det må følge et fangstsertifikat med når fangsten selges.

I dag foregår utfylling og signering av fangstsertifikat elektronisk. Fiskeridirektoratet ber fiskere som opplever å få størje som bifangst om å ta kontakte direkte med dem og gi opplysningene de trenger, så tar vi Fiskeridirektoratet seg av papirarbeidet.

Dersom du får fangst av makrellstørje må du huske på følgende:

 • Registrer makrellstørjen i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen bifangst. Får du problemer med dette, se info i neste kulepunkt.
 • Kontakt FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig etter at du har fått bifangsten, og informer dem om at du har fått makrellstørjen. Dersom du har hatt problemer med å få registrert bifangst av størje i ERS, kan FMC hjelpe deg. FMC kommer til å stille en del spørsmål som de vil videreformidle til regionkontoret og til en saksbehandler sentralt hos Fiskeridirektoratet. Blant annet må vi vite når og hvor du har tenkt å lande makrellstørjen.
 • Landing av makrellstørje vil som utgangspunktet bare kunne skje i forhåndsutpekte havner. Listen over slike havner i Norge finner du ved å klikke deg inn i denne eksterne linken
 • Dersom du ønsker å lande makrellstørjen i utlandet, finner du listen over havner her. Kontakt uansett FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig slik at de kan kontakte den utenlandske FMCen og informere om at fartøyet ønsker å lande bifangst av størje. Før du kan anløpe utenlandsk havn må du fylle ut en egen ICCAT havnestatsmelding. Den skal sendes havnestaten, som må godkjenne at du anløper denne havnen. Meldingen finner du her.
 • Før fangst av makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat. Dette gjør vi i Fiskeridirektoratet for deg. For å kunne fylle ut sertifikatet trenger vi følgende informasjon

 1. Navn på fartøy
 2. Registreringsmerke
 3. Fangstområde (eksempelvis Østatlanteren)
 4. Antall fisk
 5. Estimert totaltvekt og estimert snittvekt
 6. Fiskeredskap som ble benyttet
 7. Navn på kjøper

Du som fisker får ikke betalt for makrellstørjen, men så fremt bifangsten ikke var tilsiktet kan du få vederlag for ilandføring. Et slikt vederlag utgjør 20 % av verdien av fangsten.