Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.04.2020

Bidra til bifangstprosjekt

Viktig for rognkjeksprisen

Fiskere og mottak opplevde i fjor et stort prismessig oppsving på rognkjeksrogn. Trolig kan dette tilskrives MSC-sertifisering. For å beholde dette sertifikatet trenger vi at fiskerne bidrar til NINAs bifangstprosjekt.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet og skjer i tett dialog med Norges Fiskarlag. I 2020 vil Norsk institutt for naturforskning (NINA) registrere informasjon om fisketurer med og uten bifangst av sjøfugl, for å kunne tallfeste omfanget av sjøfuglbifangst. Det kan gjøres enten ved hjelp av en enkel rapportering på baksiden av sluttseddelen eller ved å fylle ut i mer detaljer spørreskjema (se vedlegg under). 

Selvrapportering fra fiskerne er både ønskelig for å skaffe data for estimeringer, og viktig for opprettholdelse av miljøsertifikatet. I tillegg er det, som følge av kravene fra MSC, nødvendig å ha informasjon fra uavhengige observatører på båtene. Hvis karantenereglene knyttet til Covid-19 blir redusert, vil NINA tilstrebe å få egne observatører ut på båter i den geografiske utbredelsen av rognkjeksfiskeriet. 

På bakgrunn av dette oppfordrer Norges Fiskarlag alle fiskere som fisker etter rognkjeks Norges Fiskarlag har laget et brev vedlagt informasjons- og registreringsmateriell til norske rognkjeksfiskere som peker på hvor viktig det er å registrere bifangst av sjøfugl i fisket. 

Dette brevet ligger vedlagt (nedenfor) og er distribuert til alle rognkjekskjøpere med en oppfordring om å dele dette ut til sine lokale fiskere. 

Viktig tallfesting

For å få en oversikt over bifangst av sjøfugl knyttet til rognkjeksfisket, er det altså svært viktig å tallfeste både antall turer hvor denne bifangsten forekommer og antall turer hvor det ikke forekommer slik bifangst. I tillegg er det viktig å vite hvilke arter som blir tatt som ikke-kommersiell bifangst, slik at vi kan beregne hvor ofte bifangst forekommer for hver enkelt art.

Informasjonen i dette brevet (lenke til informasjonsskriv) beskriver fremgangsmåte og kompensasjonsordning for registrering på skjema. NINA skal sende ut pakker med informasjon til kjøperne og du som fisker kan enten få skjemaet hos din kjøper eller skrive ut vedlagte dokumenter selv.

Marine Stewardship Council (MSC)

Hoveddelen av de norske fiskeriene er sertifiserte etter MSC-standarder, også fisket etter rognkjeks. Norges Fiskarlag har klientansvaret i Norge, og sertifikatet kom på plass etter betydelig pådriv fra rognkjekskjøpere og fiskere. 
Før jul i 2019 gjennomførte MSC revisjoner for sertifikatet for rognkjeks. Som kjent er vi pålagt ganske utfordrende vilkår på dette sertifikatet som gjelder rapportering. Ett av disse vilkårene går på å fremskaffe bedre tall på ikke-kommersiell bifangst, og da først og fremst sjøfugl.