Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.03.2021

Berget kvota etter bistand

-Husk viktige frister!

En sjarkfisker får beholde sin kvote etter å ha fått bistand fra Fiskarlaget. -Vedkommende mistet sin deltageradgang, men denne er nå tilbakeført, om enn med vilkår, forteller advokat Ståle Hellesø.

Fiskeridirektoratet har gitt delvis medhold i klagesaken etter at de først avslo søknad om ervervstillatelse og deltageradgang for et fartøy som skulle erstatte et annet gjennom såkalt utskiftning.

Bakgrunnen for at deltakeradgangen bortfalt var at fartøyet som deltakeradgangen lå på ble solgt og fartøyet slettet på eiers hånd i fartøyregisteret høsten 2019. Fordi deltakeradgangen ikke var knyttet til noe fartøy i 2020, så falt den bort ved overgangen til 2021. Fisker hadde heller ikke søkt om generell utskiftningstillatelse.

Lettet     

-På vegne av vårt medlem er jeg nå lettet og glad, sier advokat Ståle Hellesø etter at han ble gjort kjent med at klagesaken på vedtaket fra regionkontoret i Nordland er behandlet i direktoratet og at klagen delvis er tatt til følge.

-Den delen som ble tatt til følge er «heldigvis» den som har størst betydning – nemlig at vedkommende får beholde deltakeradgangen, altså sin rettighet til å fiske torsk, hyse og sei. Forutsetning for å beholde deltakeradgangen videre er at selskapet hans innen 16.oktober 2021 må ha fått godkjent og innført i merkeregisteret et egnet erstatningsfartøy, forteller Fiskarlagets advokat.

Komplisert

Ståle Hellesø sier det er et utfordrende regelverk som ligger til grunn for å drive fiskeri.

-Fiskeridirektoratet påpeker at det likevel er næringsutøverens plikt å sette seg inn i gjeldende regelverk. Det oppleves derfor meningsfullt på vegne av vårt medlem å kunne være med på å bidra til at denne typen saker finner en løsning, sier Hellesø.

Han understreker også at Fiskeridirektoratet selv i sin klagebehandling påpeker at det ut fra ren rimelighetsbetraktning gis delvis medhold i saken fordi fiskeren ved å levere en søknad ville fått et positivt svar om han hadde søkt om utskiftningstillatelse.

Bistand som medlemsfordel

Norges Fiskarlag har to advokater ansatt som arbeider med bistand til våre medlemmer.

Fiskarlagets bistand i denne type sak er gratis for medlemmer i Fiskarlaget. Les mer om våre medlemsfordeler, herunder det som gjelder juridisk bistand i denne lenken.