Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.02.2022

Berfjord attvald

Årsmøtet i Fiskebåt

Jonny Berfjord frå Dønna er attvald som styreleiar for Fiskebåt for eit år til, og går dermed inn i sitt åttande år som styreleiar i Fiskebåt. Janne Grethe Strand Aasnæs og Kjetil Holmeset kjem inn som nye styremedlemmar.

Årsmøtet blei gjennomført digitalt og behandla elles kun ordinære årsmøtesaker.

Det var eit samrøystes møte som valde Janne Grethe Strand Aasnes til å ta over etter Paul Harald Leinebø. Ho blei i desember styreleiar i Fiskebåt Vest, og dermed representerer ho regionlaget i styret i Fiskebåt.

Kjetil Holmeset tar over plassen etter Knut Roald Holmøy som går ut av styret etter åtte år.

Styret i Fiskebåt er etter årsmøtet samansett slik:

Jonny Berfjord, leiar

Solveig Strand, nestleiar

Per William Lie

Eldar Farstad

Marius Ytterstad

Stig Østervold

Sigvald Berntsen

Helge Olav Vikshåland

Janne Grethe Strand Aasnæs

Kjetil Holmeset

Kristin Remøy (1. vara og fast møtande i styret).

https://fiskebat.no/nyheter/jonny-berfjord-attvald-som-leiar-i-fiskebat