Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.08.2018

Ber om utsettelse

På blåkveitestopp

Norges Fiskarlag har onsdag bedt om at den varslede stoppen i fisket etter blåkveite utsettes på grunn av dårlige værforhold.

Det vises til at Fiskeridirektoratet onsdag har varslet om stopp i direktefisket etter blåkveite for kystflåten med virkning fra lørdag 25. august.

I følge fangststatistikken fra Fiskeridirektoratet pr. uke 33 gjensto det 714 tonn av kystgruppens kvote.

Ukefangstene i de to ukene fisket har vært åpnet fra 6. august har vært henholdsvis på 1 002 tonn og 966 tonn.

Værutsiktene i dagene framover mot kommende helg for området utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms kan se ut til å innebære at flåten vil bli noe værhindret. Dette gir også flåten en rimelig varslingstid til å fä opp redskapene fra sjøen.

På bakgrunn i forannevnte anmoder Norges Fiskarlag om at Fiskeridirektoratet utsetter fangststoppen slik at den iverksettes fra og med mandag 27. august 2018, og at dette snarest kommuniseres ut til flåten.