Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.01.2019

Ber om sildeprøver

HI-oppfordring

Havforskerne ber om hjelp av fiskerne til å øke innhentingen av fangstprøver fra sildefiskeriene gjennom sildelotteriet.

Forskningsdirektør Geir Huse ber næingen om å bidra til å samle inn flere prøver fra sildefiskeriene.

– Som kjent holder vi på Havforskningsinstituttet i tett samarbeid med Fiskeridirektoratet og fiskerinæingen på med å samle inn prøver fra fiskeriene gjennom det såkalte Sildelotteriet. Det er nå tilrettelagt for at prøver kan bestilles ved å bruke de elektronisk fangstrapporteringsprogrammene eCatch (Dualog) og Ifisk, opplyser Geir Huse.

Han forteller at det så langt har kommet inn få prøver gjennom lotteriet. For brukerne av Ifisk har lotteriet fungert en stund, men brukerne av eCatch må bruke siste versjon av programvaren for å delta i lotteriet.

–  Vi ber derfor alle brukere av eCatch om å oppdatere til versjon 1.79 som er siste release og der koblingen til Havforskningsinstituttet er inkludert, forteller Huse.

Han minner om at prøvene som samles inn kun brukes til forskningsformål og primæt til å få et best mulig estimat på hvor mange sild som fiskes per aldersgruppe.

–  Dette er som kjent svæt viktige data i bestandsvurderingene, poengterer han og viser til at lotteriet senere i år også vil bli brukt til å bestille prøver fra kolmulefiskeriet.

Slik er sildelotteriet

Systemet bygger på bruk av den elektroniske fangstdagboken og er utviklet av H. Målet er å få gode prøver fra en bredde av fangster og fangststeder.

Med det nye systemet går det melding tilbake til skipperen om HI ønskjer prøve frå akkurat denne fangsten eller ikkje i løpet av få minutt.

Les mer om saken hos HI

  • Ved spørsmål: Ta kontakt med programvareleverandør eller Havforskningsinstituttet
  • Kontaktinfo: epost til fangstprover@hi.no eventuelt til Håkon Otterå, tlf. 950 65 762