Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.04.2019

Ber om nytt kvoteråd

Makrellbrev til NFD

Norges Fiskarlag har fredag bedt Nærings- og fiskeridepartementet snarest ta initiativ overfor de øvrige kyststatene slik at det kan fremmes en felles anmodning til ICES om å utarbeide et nytt kvoteråd for makrell for 2019.

I brevet til departementet viser Norges Fiskarlag til at ICES denne uken la fram rapporten om resultatene fra den ekstraordinære metoderevisjonen knyttet til bestandsberegningen for makrell.

Resultatene viser at endringer i inngangsdata og oppsettet av bestandsmodellen har ført til en oppskriving av bestanden i forhold til bestandsvurderingen fra sist høst. 

Stor økning

Estimert gytebestand for 2018, siste år i bestandsmodellen, er nå 4,16 millioner tonn, som er en økning på hele 74 prosent fra ICES 2018-estimatet. Referansepunktene er også endret i forbindelse med metoderevisjonen, de viktigste er tiltakspunktet MSY Btrigger =2,50 Mt (var 2,57) og fiskepresset Fmsy=0,23 (var 0,21).

Resultater samsvarer også langt mer med den oppfatningen fiskerne har om bestandssituasjonen for makrell. I brevet til NFD viser Fiskarlaget til at årets kvotefastsettelse (TAC) på 653 438 tonn, er reduksjon på 20 prosent fra fjorårets avtalte kyststatskvote, derfor var en helt riktig avgjørelse. Kvoteanbefalingen for 2019 som ble fremmet fra ICES i fjor høst var på 318 403 tonn.

-Følg opp

Norges Fiskarlag mener det nå er viktig at resultatene fra metoderevisjonen også følges opp med et nytt kvoteråd for 2019. Dette har spesielt relevans i forhold til vurderinger som foretas knyttet til MSC-sertifiserings-statusen for makrell.

Det er med utgangspunkt i de nye estimatene at Fiskarlaget ber NFD ta saken videre med de andre kyststatene.

Les også Fiskarlagets analyse av situasjonen i omtalen som vår fagansvarlige gir i oppslaget du kan lese her.