Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.02.2015

Ber om justeringer

Fiskarlaget om leppefisket

Norges Fiskarlag mener det er forhastet å sette krav om fluktåpninger i alle teiner og ruser i fisket etter leppefisk. I et brev til direktoratet om saken bes det om at reguleringene blir justert.

Reguleringene for leppefisket var nylig på høring og Fiskarlaget mener flere forhold tilsier at det burde vært vurdert et annet regime for regulering av fisket etter leppefisk enn det som nå er lagt. Dette ut fra at foreliggende kunnskapsgrunnlag viser at det kan bli store tap for mange fiskere.

I brevet fra Fiskarlaget pekes det på at det må iverksettes et differensiert regime med hensyn til fluktåpninger i redskap som skal benyttes til fangst av leppefisk. I de områder hvor fangsten i hovedsak er bergnebb bør det tillates å benytte redskap med fluktåpninger på maksimalt 10 mm. Dette vil bidra til at undermåls bergnebb sorteres ut, samtidig som en beholder lovlig størrelse.

-Geografisk vil dette gjelde leppefisket nord for Stad, skriver Norges Fiskarlag i sitt brev.

-Vi har også krevd at det umiddelbart iverksettes et prøvefiske med forskjellige seleksjonsinnretninger både i sør og nord i den perioden hvor det foregår fiske etter leppefisk for levering, sier saksansvarlig Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.

Les Fiskarlagets brev i saken:20150225 Krav om justeringer i leppefisket.pdf