Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.02.2014

Bekymret for sjømatomdømmet

Fiskarlaget med brev til tre depart

Norske fiskere er alvorlig bekymret for omdømmet til norsk sjømat. Bakgrunnen er gjentatte hendelser der det avsløes en svært mangelfull kobling mellom forvaltningen av forurensende utslipp og hensynet til mattrygghet og fiskeri.

Fiskarlaget ber nå tre departemente om å ta grep, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har altså skrevet brev til tre departement om denne saken. Brevet kan du lese nederst på denne siden. I en pressmelding om saken uttaler Fiskarlaget følgende:

Norges Fiskarlag ber om: FORVALTNINGSREVISJON AV MILJØDIREKTORATET

Norske fiskere er alvorlig bekymret for omdømmet til norsk sjømat. Bakgrunnen er gjentatte hendelser der det avsløes en svært mangelfull kobling mellom forvaltningen av forurensende utslipp og hensynet til mattrygghet, gyte- og oppvekstområder, og norsk fiskeri- og sjømatnæring.

-Fiskarlaget har i flere år arbeidet med å påpeke dette alvorlige misforholdet i forvaltningen og ber nå departementene om å ta grep, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag sender nå et brev til tre departementer med krav om at rutinene i forvaltningen endres og forbedres, samtidig som det bes om en innledende dialog der Fiskarlaget tilbyr seg å være en aktiv premissgiver.

-Vi kan dokumentere et urovekkende høyt antall saker der både vi, og ikke minst fagetater som Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, NIFES og Havforskningsinstituttet, blir utelatt når store og viktige forurensningssaker skal behandles. Dette er urovekkende med tanke på den tillit en må ha til Norge som en av verdens fremste leverandøer av sjømat, understreker Kjell Ingebrigtsen.

I brevet til departementene understreker Fiskarlaget at sjømatnasjonen Norge og norske fiskere er helt avhengig av et rent hav og en velfungerende forurensingsforvaltning. Dette er ikke minst viktig for kvalitet, omdømme og markedsverdi av norsk fisk. Fiskarlaget mener det er god grunn til å stille spøsmål ved om Miljødirektoratets praktisering av forurensningsregelverket per i dag skjer fullt ut i samsvar med Stortingets forutsetninger.

Norske fiskerier er avgjøende for utvikling og bosetting langs kysten, og er fortsatt en viktig bærebjelke for norsk økonomi og samfunnsutvikling, påpekes det i brevet.

I 2013 bragte norske fiskere to millioner tonn fisk og sjømat til land. I teorien tilsvarer dette et fiskemåltid til hvert eneste menneske på jorda.

Kontaktpersoner i saken er:

  • Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen- 922 79 225
  • Saksbehandler, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg- 976 82 469