Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.01.2018

Bekymret for beredskapen

Brev til justis og forsvar

Norges Fiskarlag har overfor både Justis- og Forsvarsdepartementet uttrykt bekymring over at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes og at Kystvakten nå også selv er bekymret for NH90-prosjektet på kystvaktens skip.

Norges Fiskarlag har torsdag sendt brev til begge de to departementene der det uttrykkes alvorlig bekymring knyttet til at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes. Hendelsen på Sola i slutten av november i fjor hvor et av de nye redningshelikoptrene veltet under testkjøring på bakken innebærer trolig en ytterligere utsettelse av innfasingen og dette skaper betydelig usikkerhet om redningsberedskapen.

-Dette er svært alvorlig og en situasjon vi derfor ikke kan la være å påpeke og komme med innspill til, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Bekymringsfullt

I brevet påpekes det at Norges Fiskarlag er opptatt av at det finnes nødvendig beredskap for de som har sitt virke på havet. Det er derfor veldig positivt at redningshelikoptrene skal byttes ut med moderne maskiner med større kapasitet. Fiskarlaget har som representant for brukerne deltatt i prosessen knyttet utvelgelse av nye redningshelikoptertype. Videre er Fiskarlaget svært positiv til fornyelse av kystvaktflåten og til innfasingen av de nye kystvakthelikoptrene (NH 90). Helikopterkapasiteten utgjør den viktigste beredskapen for de som har sitt virke på havet. Som kjent er tidsfaktoren i de kalde nordlige farvann avgjørende for utfallet av hendelsen.

Også NH90-problem

Samtidig som vi har en uavklart situasjon med redningshelikoptrene, er innfasingen av de nye kystvakthelikoptrene betydelig utsatt. Opprinnelig var planen at disse maskinene skulle fases inn i perioden 2005-2008. Til NRK Nordland uttaler stabsjef i Kystvakten Morten Jørgensen 29. desember 2017 at de nye helikoptrene heller ikke vil dekke det behovet Kystvakten har. Norges Fiskarlag opplever at disse maskinene strategisk plassert rundt om i havområdene skulle bidra til vesentlig bedre beredskap enn det som er situasjonen i dag. At innfasingen er så strekt forsinket, samt Kystvaktens egne uttalelser om at NH 90 ikke vil komme til å dekke det innmeldte behovet bekymrer Fiskarlaget sterkt.

Ønsker forpliktende plan

-Med bakgrunn i den totale situasjonen har derfor Norges Fiskarlag bedt om en snarlig orientering om status for innfasing av de nye redningshelikoptrene og kystvakthelikoptrene. Videre ønsker Fiskarlaget at ansvarlig departement utarbeider en konkret og forpliktene plan om alternativ beredskap inntil de nevnte kapasitetene er i operativ tjeneste, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han understreker at fiskerne ikke kan forholde seg rolig slik situasjonen nå oppleves.

-Vi er både en aktuell bruker av redningstjenesten, og ikke minst en del av beredskapen på havet knyttet til vår omfattende tilstedeværelse i våre farvann. Da er det avgjørende at alle deler av den nasjonale beredskapen spilles tydelig opp. Vi har derfor også orientert andre ressurser og samarbeidspartnere om vårt brev, som Nærings- og fiskeridepartementet, Kystvakta, 330-Skavdronen, Hovedredningssentralene i Nord og i Sør, Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Sysselmannen på Svalbard.

Kontaktperson i saken: Kjell Ingebrigtsen, mobil: 922 84 719