Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.12.2013

Bekrefter nye helikoptre

Sea King skiftes ut

AgustaWestland ble onsdag tildelt kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre til Norge. Selskapet var ett av fire som konkurrerte om kontrakten. Helikopteret AW 101 er en moderne variant av dagens Sea King som skal fases ut fra 2017.

Kontrakten vil søge for en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten, og sikre god beredskap i hele landet, heter det i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Jeg er svært fornøyd med at vi innen kort tid vil signere kontrakt med AgustaWestland. Dette vil innebære støre trygghet for alle dem som ferdes på havet, langs kysten og i vanskelig tilgjengelige områder rundt om i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

De nye helikoptrene vil kunne ta flere redningsoppdrag, være merkbart raskere, og nå vesentlig lengre enn i dag. Søkeegenskaper og mulighet for medisinsk behandling vil også vesentlig forbedres.

AgustaWestlands kandidat AW 101 er den som samlet sett best oppfyller kravene som settes til Norges fremtidige redningshelikopter. 7. november 2013 ga Regjeringen Justis- og beredskapsdepartementet fullmakt til å sluttføe arbeidet med å få på plass kontrakt om nye redningshelikoptre.

Anskaffelsen startet 21. oktober 2011 med kunngjøingen av prekvalifisering. Tilbudsdokumentene ble frigjort 12. juli 2012 og tilbud ble mottatt fra fire tilbydere 18. desember samme år. Intensjonen er å signere kontrakt med AgustaWestland etter at en klagefrist på fjorten dager har utløpt, opplyses det i meldingen fra departementet.

Norges Fiskarlag har i en årrekke øvd påtrykk på myndighetene for å bidra til å fornye de eksisterende helikoptrene og leder Kjell Ingebrigtsen sier han er fornøyd med at det nå kommer en offisiell uttalelse som bekrefter fremgangen i saken.

-Det viktige for oss som fiskere er tryggheten det gir å få en ny, mer driftssikker og stabil redningsplattform med god kapasitet på plass. Fiskarlaget håper nå at innfasingen av de nye helikoptrene skal gå etter planen og at det ikke skal bli ytterligere forsinkelser i arbeidet med å erstatte arbeidshesten Sea King, sier Ingebrigtsen.

Landsmøtet i Norges Fiskarlag uttalte seg også om saken i et vedtak, der det heter at:

Landsmøtet understreker nødvendigheten av gode støttefunksjoner. Selv om en har en velfungerende SAR-tjeneste i Norge, må denne videreutvikles og styrkes. Dette gjelder særlig i Barentshavet, med lange avstander og få ressurser.
Landsmøtet er opptatt av at redningstjenesten er riktig dimensjonert, får kortere responstid og bedre materiell. I tillegg må det være god koordinering mellom offentlige og private ressurser. Fornyelse av redningshelikoptrene er et område som trenger handling, og raske og kloke beslutninger, som gir alle sjøfarende hjelp når behovet for bistand oppstår. I det kalde klimaet hvor norske fiskere driver fiske og fangst er marginene små, og behovet for rask hjelp er avgjøende for å berge liv.