Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.05.2018

Beholder MSC-godkjenning

NVG-sild

En fremskyndet revisjon gir fortsatt MSC-sertifisering av norsk vårgytende sild (NVG). Dette ble 17. mai bekreftet av internasjonale sertifiseringsselskap.

Det er DNV GL som sammen med de andre sertifiseringsselskapene MEC og Acoura har vurdert all tilgjengelig informasjon og fullført en revisjon. I rapporten som kan leses på MSCs nettsider (ekstern link), er det konkludert med at NVG-silda, under gitte vilkår, beholder MSC-sertifikatet.

-Det er gledelig at den usikkerheten som i noen tid har hersket er bragt til opphør slik at markedene nå kan handle NVG-sild med forsikring om at den også i fortsettelsen er MSC sertifisert, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Alle de store norske fiskeriene er sertifisert etter standarden til Marine Stewardship Council (MSC), noe som innebærer at mer enn 90 prosent av den norske totaleksporten er sertifisert. MSC-merket på norsk fisker et internasjonalt kvalitetsstempel og har for fiskerne betydning for pris og hvilke markeder som kjøper de ulike produktene.

Sertifiseringen innebærer en rekke krav til hvordan fisken forvaltes, tas opp og eksporteres. Fiskarlaget er ansvarlig klient for sertifisering av fiskeriene i Norge, et prosjekt som finansieres i et samarbeid med Norges Sildesalgslag og Norges Sjømatråd.

For kommentarer:

  • Knut Torgnes, salgsdirektør Norges Sildesalgslag – 915 61 930
  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag – 922 84 719