Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.10.2015

Behandlet reguleringssaker

Styremøte i Nordland

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag har hatt møte der reguleringssaker var dominerende. Gjennom behandlingen fremmet styret forslag på hvordan neste års reguleringer bør utformes innenfor de enkelte fiskeriene.

Styret pleier hvert år å gi innspill til Landsstyret før deres behandling av de samme sakene. Styret mener det er viktig å gi denne type innspill slik at Nordlandsfiskernes synspunkter kan bli tatt i betraktning i de diskusjonene som foregår og som til sist vil være Norges Fiskarlags innspill til Fiskeridirektoratet før Reguleringsmøtet.

Det var i tillegg behandlet en del andre saker.

Styrets uttalelser kan leses i vedlegget (under)