Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.02.2015

Bedømmelse av BRM- og ERM-kompetanse

Endret praksis

Sjøfartsdirektoratet har endret praksis rundt BRM-/ERM-kompetanse. Nå kan man dokumentere denne kompetansen gjennom bruk av assessor, selv om en har vært på fartøy uten ISM-system. Tidligere var det krav om det.

Alle fiskefartøy har krav om sikkerhetsstyringssystem, som gjør at kandidater med erfaring fra fiske nå kan få sin kompetanse vurdert av assessor, noe som gjør at en slipper å ta kurs.

Se flere detaljer om dette hos Sjøfartsdirektoratet.

Vi minner også om fristen for søknad om maritimt sertifikat i henhold til STCW-95. Søknadsfristen for søknader om fornyelse og høyere sertifikater for dekks- og maskinoffiserer etter STCW-95 er forlenget til 28.2.2015.

Årsaken er utfordringer med kapasiteten på oppgraderingskurs som BRM, ERM og høyspentkurs. Dette kan føre til at seilende offiserer ikke rekker å ta kursene i tide.

Se Sjøfartsdirektoratets rundskriv om forlengelsen her.

Se også denne teksten/notatet av fagsjef i Norges Fiskarlag Joakim Martinsen om Oppgradering av STCW:

Oppgradering av STCW-95-sertifikater til STCW-78, med endringer-sertifikater
For å oppgradere sertifikat STCW-95 til sertifikat STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene), må du ta oppgraderingskurs.

STCW-95-sertifikater
Etter revisjon av STCW-konvensjonen i 2010 er det kommet nye krav til kompetanse til sjøfolk. Fra høsten 2013 blir det utstedt to typer sertifikater; etter gammelt regelverk, kalt «STCW-95-sertifikater» og sertifikater som oppfyller krav til STCW-78-konvensjonen med endringer, kalt «STCW-78, med endringer-sertifikater» (inkl. 2010 Manila-endringene). Sjøfartsdirektoratet vil utstede sertifikater etter gammel regelverk «STCW-95-sertifikater» på bakgrunn av søknader som er kommet inn før 28.02.2015.
Du kan tjenestegjøre med et STCW-95 sertifikat frem til 01.01.2017. Av den grunn blir ikke gyldighet på STCW-95 sertifikat satt til lenger enn til og med 31.12.2016.
For å oppgradere sertifikat STCW-95 til sertifikat STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene), må du ta et oppgraderingskurs.

STCW-78-dekksoffiser
Informasjon til deg som er innehaver av et norsk dekksoffisersertifikat (gjelder også fiskeskippersertifikat klasse A og B og Kystskipper klasse A og B) i henhold til STCW-95-konvensjonen (blått sertifikat i A5-format)

I henhold til forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 9, tredje ledd, skal sikkerhetskompetansen vedlikeholdes og dokumenteres ved godkjent oppdateringskurs minst hvert femte år. Ved utstedelse av Kompetansesertifikat for dekks-, skipselektriker-, eller maskinoffiser, samt fiskeskipper, inngår sikkerhetsopplæringen i kompetansen som kreves for disse sertifikatene. Med Kompetansesertifikatet dokumenterer innehaveren at han/hun har gyldig sikkerhetskompetanse inntil utløpsdatoen på Kompetansesertifikatet. Som en følge av dette må gyldigheten på Kompetansesertifikatet følger den 5 års gyldighet som gis på sikkerhetskompetansen gjennom § 9, tredje ledd.

Oppdateringskurs i sikkerhetsopplæring og medisinsk behandling bør gjennomføres rett før en fornyer sertifikatet. Dersom oppdateringskursene er eldre enn 6 måneder, vil kompetansesertifikatet få en gyldighet på 5 år fra det tidspunkt oppdateringskursene er gjennomført.

For mer detaljert informasjon, anbefaler vi at du leser følgende:
For å ha gyldig dekksoffisersertifikat etter 01.01.2017 kreves følgende kurs/oppdateringer i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila):
– Godkjent BRM-kurs som henviser til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila) eller bedømmelse fra assessor godkjent av Sjøfartsdirektoratet
– Godkjent ECDIS kurs som henviser til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila)
– ROC sertifikat
– Oppdatering av sikkerhetsopplæring som henviser til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila)
– Oppdatering av medisinsk behandling som henviser til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila)

Dersom du velger å ikke gjennomføre ECDIS, vil du få begrensning i ditt kompetansesertifikat. Du må selv påføre søknaden at du ønsker begrensning i kompetansesertifikatet.

Tidligere gjennomførte BRM-kurs er ikke godkjent ved søknad om sertifikat, da det ikke har vært utarbeidet IMO-modellkurs for disse. I henhold til rundskriv RSV 15-2014 har Sjøfartsdirektoratet åpnet for at BRM- og ERM-kompetanse kan dokumenteres gjennom en bedømmelse av godkjent assessor, forutsatt at sjømannen har relevant erfaring fra tjeneste.
Hvem som kan dokumentere BRM- og ERM-kompetanse gjennom en bedømmelse av godkjent assessor:
Dekks- og maskinoffiserer som har tjenestegjort i minimum seks måneders fartstid etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem, oppfyller kravet til godkjent erfaring fra tjeneste. Disse kan da få sin kompetanse bedømt av en godkjent assessor.

Kvalifikasjonskrav til assessor:
Assessor må ha assessorbevis utstedt fra Sjøfartsdirektoratet. Assessor må i tillegg ha dokumentasjon på tjeneste i stilling som offiser med minimum seks måneders fartstid etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM-koden. Simulatorinstruktører og lærere som underviser i BRM- og ERM-kompetanse i henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, oppfyller kravet til godkjent assessor.

Krav til gjennomføring av bedømmelsen av BRM- og ERM-kompetanse:
Assessors bedømmelse skal baseres på krav i STCW-78-konvensjonen. ERM- og BRM kompetanse må bedømmes gjennom observasjon, og må gjennomføres om bord eller ved bruk av bro- eller maskinsimulator. Godkjent skjema for bedømmelse skal benyttes av assessor.