Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2021

Båtdata blir synlig

Posisjonsrapportering

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy. Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren.

Som et første skritt i retning av offentliggjøring av stadig større mengder data, legger Fiskeridirektoratet nå ut datasett fra elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter, melder direktoratet denne uken i en pressemelding på eget nettsted.

– Offentliggjøringen av data fra fiskeflåten er i tråd med et generelt krav i samfunnet om åpenhet og befolkningens rett til kunnskap om naturmiljø og utnyttelse av naturressurser. Allerede i oktober 2019 ble det besluttet å tilgjengeliggjøre data fra ERS og VMS på Fiskeridirektoratets nettsider, og en egen gruppe har siden arbeidet med å klargjøre de datasettene som nå blir tilgjengeliggjort, sier seniorrådgiver Hanne Rasch i Fiskeridirektoratet.

All posisjonsrapportering (VMS), uavhengig av hvor fartøyene har oppholdt seg, vil bli publisert for samtlige norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Av elektroniske rapporteringsdata (ERS) er det havneavgang, fangst, havneanløp og omlasting som publiseres. I første omgang vil det være årsdatasett tilbake til 2011 som vil bli publisert. 
Utvidelse av datagrunnlagI dag er det i utgangspunktet bare fiske- og fangstfartøy over 15 meter som er pålagt både elektronisk rapportering og posisjonsrapportering.

Det er nå vedtatt at alle fiske – og fangstfartøy skal pålegges samme rapporteringsplikter, uavhengig av fartøyets størrelse.

I denne omgang vil det ikke bli lagt ut data for fartøy under 15 meter. Fiskeridirektoratet vil foreta vurderinger av hvorvidt det er aktuelt å legge ut ERS- og VMS-data også for de minste fartøyene som til enhver tid rapporterer elektronisk, melder direktoratet.

Les mer hos Fiskeridirektoratet