Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.04.2019

Bærekraft og gode vilkår

Erna Solberg i Trondheim

Statsminister Erna Solberg går langt i å avblåse næringens frykt for ressursrenteskatt. Det kom fram da hun innledet under Sjømat Norges årskonferanse i Trondheim onsdag formiddag.

«Et blått taktskifte» er overskriften for årskonferansen, der statsministeren var første innleder.

Erna Solberg sa at bærekraftig forvaltning er en forutsetning for havbaserte industrier. Hun poengterte at essensen for utvikling ligger i bærekraftig bruk av havet.

Hun trakk fram samarbeidet med Russland om forvaltningen i Barentshavet som en suksesshistorie som regjeringen vil fortsette å bruke som eksempel når hun tar ut regjeringens internasjonale engasjement for bærekraft.

Sa mye

Denne våren har det knyttet seg store forventninger og mye spenning fra næringens side til kvotemeldingen og regjeringens varsel om at det arbeides med ressursrentebeskatning.

Statsministeren har selv økonomiutdannelse, og sa lett spøkefullt at hun har merket seg at det ikke er så stor interesse for særskattlegging.

– Dere kan vel regne med hvor det havner til slutt, sa statsministeren megetsigende – etterfulgt av en kunstpause.

Hun viste også til landsmøtene i Høyre og Venstre som begge sa nei til slik skattlegging, og la deretter til: – Dere (red anm: sjømatnæringen) gjorde en god jobb før landsmøtene.

Kvotemeldingen

Når det gjelder nye og enklere regler for kvoter, så er hun tydelig på at grunnprinsippene skal ligge fast. Statsministeren refererer da både til salgslagslov og deltagerlov, og skillet mellom hvem som får lov til å fiske fisken og industriens rolle som mottaker av fisk.

Statsministeren påpekte også at det må landes gode og helhetlige rammevilkår for næringen og at kvotesystemet skal bli enklere.

– Kompromisser og ikke kamp om alle detaljer, sa hun som en tydelig bestilling til både det politiske miljøet og organisasjonene.

Handelsvilkår

Erna Solberg hadde et klart internasjonalt perspektiv i sin tale til årskonferansen. Hun fikk onsdag morgen også nyheten om at norsk sjømatnæring har lagt bak seg tidenes beste første kvartal.

Hun understreket at en handelsavtale med Kina er svært viktig for Norge på grunn av det store potensialet for vekst til det kinesiske markedet.

– Fremtidsmålet er også enda større handel med Storbritannia, sa hun med referanse til den uoversiktlige situasjonen knyttet til Brexit.

Utfordret på toll

Statsministeren ble utfordret på toll av styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

De to hadde en samtale ledet av Sjømat Norges kommunikasjonsdirektør Øyvind Haram, der Sperre kom med et tidlig julegaveønske til Solberg.

EU har bygget opp en stor industri der sjømat fra Norge representerer svært mye av råstofftilgangen. Statsministeren parerte utfordringen med å henvise til at EU neppe vil gi bort de aktuelle arbeidsplassene uten sverdslag, og at også EU ønsker tilgang for sine produkter TIL Norge. Da er det særlig EUs landbruksprodukter det er snakk om.

Mer volum

Avslutningsvis kom også statsministeren med en nyhet knyttet til oppdrett. Hun opplyste at fiskeriministeren ser på hvordan volumet i oppdrettsnæringen kan økes og at dette vil være grep som tas i løpet av dette året.

Bredt program

Sjømat Norges årskonferanse har en rekke tema og innledere som knyttes an mot «Et blått taktskifte»

Se program og detaljer hos Sjømat Norge.