Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2017

Avvikle formueskatten!

Finanskomiteen

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles. Det er budskapet fra 11 landsdekkende organisasjoner. Budskapet ble denne uken gjentatt overfor Finanskomiteen.

Alliansen for norsk, privat eierskap ble dannet i 2008 av hele bredden av norsk næringsliv utenom finansbransjen for å arbeide for at formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital ble avviklet.

Alliansen deltok denne uken under Finanskomiteens høring i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2018.

Økt verdsettelsesrabatt på aksjer og driftsmidler med10 prosentpoeng i forslag til statsbudsjett for 2018 er et skritt i riktig retning, påpekte alliansen under høringen.

Alliansen mener målsetningen bør være å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av inneværende stortingsperiode, og verdsettelsesrabatten burde derfor settes høyere i 2018.

Medlemsbedriftene som inngår Alliansen melder unisont at formuesskatten er problematisk for norskeide bedrifter og virker negativt på deres investerings- og konkurransemuligheter.
Debatten om formuesskatt bør ha som utgangspunkt hvilken virkning denne skatten har på landets norskeide bedrifter og jobbene de skaper.

Alliansen for norsk, privat eierskap består av de 11 næringsorganisasjonene NHO, Virke, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Norges Fiskarlag, Norsk Rederiforbund, Lastebileier-Forbundet, MEF, Regnskap Norge og Bedriftsforbundet.

Les hele innspillet som ble presentert for Finanskomiteen i vedlegget under.