Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.05.2017

Avslag på dispsøknad

Blåkveitefisket

Sjøfartsdirektoratet avslår å gi dispensasjon for fiskefartøy over 10,67 meter som har fartøyinstruks for Bankfiske I til å fiske blåkveite inntil 10 nautiske mil inn i Bankfiske II for havstrekningen Hesteskoen til Trænadjupet.

Etter henvendelser fra medlemmer søkte Fiskarlaget 2. mai om dispensasjon knyttet til blåkveitefisket.

I begrunnelsen for avslaget om utvidelse av fartsområde for fartøy viser Sjøfartsdirektoratet til at det søkes om en generell dispensasjon som innebærer at fartøy sertifisert for fartsområde Bankfiske I kan operere utenfor det fartsområdet de er sertifisert for.

Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for fartsområdet Bankfiske II.

-Sjøfartsdirektoratet er av den oppfatning at redere på en forholdsvis enkel måte kan velge å sertifisere fartøyet for Bankfiske II og at det dermed ikke er grunnlag for å innvilge søknaden, heter det i avslaget som kom fredag ettermiddag.

Årets blåkveitefiske starter opp mandag 22. mai.

Her kan du lese dokumentet mottatt fra Sjøfartsdirektoratet i saken: