Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2014

Avkriminaliserer fiskeriene

Mer bruk av overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet har besluttet å utvide håndhevelsen av overtredelsesgebyr som sanksjonsmiddel ved brudd på havressursloven. Beslutningen innebærer at næringen ved flere typer regelbrudd kan forvente å bli møtt med et gebyr.

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet opplyses det så langt er gode erfaringer ved bruk av den nye ordningen med overtredelsesgebyr heller enn anmeldelser.

I sakene dette så langt er bruk, er det i hovedsak gjort ved avvik mellom meldt fangst i fangstdagboken sammenlignet med fangst føt på seddel i forbindelse med landingskontroll. Til nå er det gjort 24 vedtak om overtredelsesgebyr og kun tre saker er påklaget.

-Vi har nå høstet erfaring med bruk av gebyrinstituttet og er klar for å utvide ordningen til også å gjelde brudd på øvrige regler gitt i forskriftens § 4, heter det i meldingen fra direktoratet.
Utvidelsen av håndhevelsen vil gjelde regelbrudd fra 1. januar 2014.

-God løsning
-Fiskeridirektoratet har nå besluttet å utvide håndhevelsen av overtredelsesgebyr som sanksjonsmiddel ved brudd på havressursloven, og det er en ønsket og god løsning for fiskernes del. Dette sier Ståle Hellesø (bildet) som er advokat i Fiskarlaget.

Han sier utvidelsen er helt i tråd med Fiskarlagets syn og organisasjonen har øvet trykk både ovenfor direktoratet og Nærings- og fiskeridepartementet for å få til en slik løsning.

Beslutningen innebærer i praksis en avkriminalisering av de mindre alvorlige overtredelsene som brudd på rapporteringspliktene i den elektroniske fangstdagboka. Utvidelsen innebærer at også manglende eller for sent meldt DCA-melding (melding om fangst) nå avkriminaliseres.

-Norges Fiskarlag har vært en pådriver for å avkriminalisere de mindre alvorlige overtredelsene under henvisning til at det ikke er rimelig eller hensiktsmessig ovenfor den enkelte skipper å kriminalisere vedkommende for brudd på overtredelser som er mindre alvorlige, sier Hellesø.

-Endringen innebærer at i stedet for politianmeldelser behandles sakene i stedet forvaltningsmessig ved at Fiskeridirektoratet fatter vedtak om ileggelse av et overtredelsesgebyr. Dette gebyret har ikke status som straff. Vedtaket kan påklages og det kan også prøves rettslig.

-Vi i Norges Fiskarlag vil fortsatt bistå våre medlemmer etter endringen der dette er nødvendig, opplyser Ståle Hellesø.