Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.04.2017

Avklaring om årsgebyr

Info fra Sjøfart

Sjøfartsdirektoratet har nå lagt ut informasjon knyttet til gebyret som er sendt fiskere som eier fiskerfartøy under 15 meter og som har fått krav om årsgebyr for første gang. Norges Fiskarlag har påpekt at informasjonen til fiskerne har vært mangelfull.

Det er blant annet etter påtrykk fra Norges Fiskarlag at Sjøfartsdirektoratet nå kommer med avklarende informasjon om sin fakturapraksis. Fiskarlaget har vi mottatt henvendelser fra medlemmer som påpeker at faktura om årsgebyr til Sjøfartsdirektoratet har svært mangelfull informasjon om hva gebyret gjelder. 

Norges Fiskarlag har derfor bedt Sjøfartdirektoratet se på sin praksis, og sørge for at det i premissene for utsending av fremtidige fakturaer bedre er tydeliggjort hva den aktuelle fakturaen gjelder og hva den rent faktisk skal dekke.

Sjøfartsdirektoratet opplyser i en omtale av saken på sitt nettsted at:

«Sjøfartsdirektoratet har i det siste fått inn mange spørsmål fra fiskere som eier fiskerfartøy under 15 meter som har fått krav om årsgebyr for første gang. Årsgebyret som blir sendt ut i posten er merket med »Årsgebyr NOR» og vi ønsker å informerer nærmere om hva dette gebyret gjelder.

Hvilke gebyrer må jeg betale dersom jeg har et fiskefartøy som er underlagt kontroll?

Gyldig fartøyinstruks er grunnlaget for å motta årsgebyr og det er er først fra året fartøyet får krav om fartøyinstruks at gebyrplikten utløses. Årsgebyret for fiskefartøy består generelt av:
1.Et grunngebyr (som betales for alle sertifikatpliktige skip)
2.Et tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyrdelen av årsgebyret faktureres av det valgte godkjente foretaket.

Grunngebyrdelen av årsgebyret faktureres av Sjøfartsdirektoratet og er iht. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff (FOR 2009-12-21-1738)
•kr. 3.434,- for fiskefartøy mellom 9 og 10 meter
•kr. 5.152,- for fartøy mellom 10 og 15 meter.

Jeg har hatt fiskefartøy i mange år uten å ha fått noe årsgebyr fra Sjøfartsdirektoratet, hvorfor får jeg dette først nå?

Sjøfartsdirektoratet har i over 15 år hatt en kontrollordning hvor godkjente foretak har kontrollert fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter. Denne kontrollordningen er i senere tid utvidet til å også innbefatte fiskefartøy og lasteskip ned til 8 meter, noe som utgjør en betydelig økning av antall fartøy som er blitt kontrollplikitge, og dermed også gebyrpliktige.

Hvorfor får jeg grunngebyrdelen av årsgebyret?

Følgende kan bl.a. nevnes av hva årsgebyret (grunngebyret) er ment å dekke hos Sjøfartsdirektoratet:

  • Utvikling og revisjon av regelverk, utarbeidelse og revisjon av dokumenter knyttet til kontrollordningen (herunder revisjon/godkjenning av godkjente foretak), utarbeidelse av informasjonsmateriell til fartøyeiere, vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for denne fartøygruppen samt holdningsskapende arbeid.
  • Videre blir det foretatt over 100 årlige uanmeldte tilsyn på fiskefartøy under 10,67 meter.»