Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2022

Avfallsstandard på plass

ISO 5020

En egen ISO-standard for håndtering av avfall på fiskefartøy er nå ferdig og ble lansert i et møte under fiskerimessa i Trondheim. Standarden er utviklet etter initiativ fra Norges Fiskarlag.

Det var høsten 2019 Fiskarlaget tok initiativ til å utarbeide en internasjonal ISO-standard for håndtering av avfall om bord på fiskefartøy. Denne standarden er i disse dager fullført – et år før tida, i godt samarbeid med blant annet forvaltningen, avfalls- og miljøorganisasjoner og ikke minst Standard Norge.

Arbeidet er finansiert av Fiskarlaget, Norsk Villfisk, Handelens miljøfond og Fiskernes agnforsyning.

Sammen med Standard Norge deltok Fiskarlaget torsdag i møtet. Standarden skal nå oversettes fra engelsk til norsk og det vil i løpet av høsten bli en markering når også dette arbeidet er gjort.

På bildet (over) er sentrale parter i arbeidet, med Fiskeridirektoratets representant i den såkalte norske speilkomiteen Hilde Sofie Berg, Fiskarlagets representanter og Knut Jonassen fra Standard Norge. 

Skal redusere marin forsøpling

Ambisjonene er at en standard for avfallshåndtering skal bidra til at marin forsøpling reduseres i fiskerinæringen nasjonalt og globalt.

Standarden vil bidra til å redusere makro- og mikroplast i vann, forsøpling av strender og kystnære områder og spøkelsesfiske. Viktige målgrupper for standarden er aktører innenfor fiskeflåten, utstyrsprodusenter, tjenesteleverandører til næringen og mottaksapparat av avfall.

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag har hatt fagansvar for organisasjonens arbeid med standarden og sier arbeidet er forankret i Fiskarlagets strategi mot marin forsøpling, som slår fast at vi skal bidra til at:

  • Marin forsøpling fra næringa skal minimeres
  • Alt plast skal tilbake på land
  • Alle tapte fiskeredskaper skal meldes
  • Og at vi må bidra ut over juridiske krav og forventninger

Under Arendalsuka deltok Jan Henrik Sandberg (t.v.) i en panelsamtale om Dsolve-prosjektet og sitter her sammen med Kristina Hansen som er statssekretær for fiskeri- og havministeren, Aina Valland i Sjømat Norge, Ruben Mjelde Oddekalv i Norges Miljøvernforbund og Eduardo Grimaldo fra SINTEF.

Stor utfordring

Det antas at opp mot 10 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år.

-Som næring er fiskerne avhengige av et rent og rikt hav, poengterte Sandberg.

Han sier at det også er slik at tap av fiskeredskaper kan være særlig problematisk for dyrelivet i og ved havet, ikke minst gjennom såkalt «spøkelsesfiske».

-Å bidra til å redusere, og helst løse, plastforsøplingsproblemet er derfor noe av det viktigste vi i Fiskarlaget jobber med. Vi må i minst mulig grad være en del av problemet. Vi må være en del av løsningen, slo han fast.

Bredt engasjement

Norges Fiskarlag har som et ledd i vårt arbeid med plast i havet nylig oppdatert vår handlingsplan mot marin forsøpling.

                Les mer om handlingsplanen i denne lenken.

Roger B. Larsen (t.h.) er professor ved Universitetet i Tromsø og leder arbeidet med SFI Dsolve. Under Nor-Fishing møttes han og Jan Henrik Sandberg på Forskningstorget for å drøfte arbeidet.

-Vi er som næring også opptatt av de utfordringene som er knyttet til at fiskeredskaper laget av plastmaterialer mistes og kommer på avveie. Derfor er forebygging av dette, samt avfallsløsninger i havnene høyt prioritert, viste Sandberg til.

I tillegg kan det nevnes at Fiskarlaget også er involvert i SFI Dsolve. Målet i dette prosjektet er utvikling av nedbrytbare materialer i fiskeredskaper, som skal redusere spøkelsesfiske og utslipp av mikroplast.

Jan Henrik Sandberg deltok i den forbindelse under Arendalsuka forrige uke, der SFI Dsolve presenterte sitt arbeid. Under Nor-Fishing har han både hatt samtaler med professor Roger B. Larsen ved Universitetet i Tromsø som leder arbeidet med SFI Dsolve og informert på «Fiskernes fellesstand» om saken.

-Vi har et bredt arbeid på dette området i organisasjonen og min erfaring er at fiskerne er svært opptatt av alvoret og utfordringene knyttet til plastproblemet. En avfallsstandard, ny forskning og langsiktig arbeid tror jeg i sum kan bidra til at vi ser en klar reduksjon i marint avfall i Norge fremover, avslutter Jan Henrik Sandberg.