Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.11.2019

Åtte jobber for deg

Reguleringsmøtet i Bergen

Norges Fiskarlag stiller med åtte bredt orienterte utsendinger under Fiskeridirektørens reguleringsmøte i Bergen. Møtet holdes onsdag og torsdag og er et rådgivende møte for planleggingen av reguleringsopplegget for 2020.

Det er fiskeridirektør Liv Holmefjord som leder Reguleringsmøtet. Hun har invitert en rekke innspillsaktører til todagersmøtet. Norges Fiskarlag deltar med i alt åtte fiskere/tillitsmenn og ansatte.

Fiskarlagets innspill til neste års reguleringer er alle behandlet etter en organisasjonsprosess med sluttbehandling i Landsstyrets høstmøte. Vi har oversendt alle innspill til Fiskeridirektoratet og både våre og andre innspill er lagt ut på Fiskeridiretoratets nettside. (ekstern lenke).

-Fiskarlagets delegasjon er satt sammen av fiskere og tillitsmenn på ulike områder i næringen, samt at vi er flere ansatte i organisasjonen som også deltar for å oppnå en bredest mulig representasjon og kompetanse inn i møtet. Reguleringsmøtet er en viktig arena, spesielt siden novembermøtet er en arena for tilrettelegging og innspill knyttet til reguleringsopplegget for det neste året, sier Fiskarlagets delegasjonsleder Jan Birger Jørgensen.

Norges Fiskarlags delegasjon er satt sammen av følgende representanter:

  • Kåre Heggebø
  • Sigvald Berntsen
  • Tore Mosesen
  • Valter Rasmussen
  • Sturla Roald (1. dag)
  • Nina Rasmussen (2. dag)
  • Carl Fredrik Aamodt
  • Jan Birger Jørgensen.