Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.03.2019

Åtte får makrellstørje

Påmeldingsfrist 20. mars

Nærings- og fiskeridepartementet åpner for at fire fartøy som fisker med not og fire fartøy som fisker med line kan delta i fisket etter makrellstørje. Fristen for å melde seg på til dette fisket er 20. mars.

Fakta om årets fangst:

  • En norsk kvote på 239 tonn
  • En gruppekvote på 187 tonn til fartøy som fisker med not
  • En gruppekvote på 24 tonn til fartøy som fisker med line

Not: Fartøy som fisker med not kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 15. november 2019. Av disse fartøyene vil ett fartøy over 40 meter få tildelt en fartøykvote på 52 tonn, og tre fartøy under 40 meter få tildelt en fartøykvote på 45 tonn

Line: Fire fartøy som fisker med line vil få tildelt en fartøykvote på seks tonn.

  • Fartøy som fisker med line og som er over 24 meter kan fiske i perioden fra og med 1. august til 31. desember 2019.
  • Fartøy som fisker med line og som er under 24 meter kan fiske i perioden fra og med 13. mai til og med 31. desember.

Bifangst: Det er avsatt et kvantum på 27 tonn til bifangst av makrellstørje (lenke) i fisket etter andre arter.

Se detaljer og informasjon om hvilke krav som må dokumenteres, samt påmelding hos Fiskeridirektoratet