Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.11.2019

Arvid Syvertsen til minne

Æresmedlem har gått bort

Æresmedlem Arvid Syvertsen (89) fra Høvåg i Lillesand er død. -Han var en markant tillitsmann i mange år og var æresmedlem helt fra 1990, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Arvid Syvertsen (f. 26. august 1930) døde 16. november. Arvid Syvertsen begraves fra Høvåg kirke i Lillesand fredag 29. november 2019 klokken 10.30.

Han ble sammen med Mads Bjørnerem og Johan O. Skjelstad innvotert som æresmedlemmer i Fiskarlaget under Landsmøtet i 1990. Han er dermed en av dem som har lengst fartstid knyttet til denne æresbevisningen i Norges Fiskarlag, sier Ingebrigtsen.

Det var daværende Fiskarlagsleder Einar Hepsø som inviterte Landsmøtet til å innvotere Arvid Syvertsen som æresmedlem. Hepsø viste blant annet til at Syvertsen hadde gjort et stort arbeid på ulike plan både i organisasjonen og utenfor i arbeidet med å forbedre fiskernes og fiskerfamilienes kår.

I Landsstyret i Norges Fiskarlag satt han i 18 år, hvorav åtte år i Arbeidsutvalget. Han var formann i Østlandske Fiskeriselskap (nå: Fiskerlaget Sør) i fire år og formann i Høvåg Fiskarlag i en årrekke.

Arvid Syvertsen hadde også verv i styret i Statens Fiskarbank i Bergen i 16 år, samt at han i til sammen nærmere 18 akslet verv i Norges Makrellag S/L.

-De som kjenner Arvid peker spesielt på vervene i makrellaget. Han gjorde rett og slett en enorm jobb i de årene, sier Kjell Ingebrigtsen.

Hans omfattende samfunnsengasjement bidro også til at han i 2011 ble tildelt Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Arvid Syvertsen representerte også Fiskarlaget i en rekke råd og utvalg, blant annet var han medlem i Worpvikutvalget, rådgivende utvalg i Sjøfartsdirektoratet, representantskapet i Fiskernes Gjensidige Trygdelag (FGT), samt Budsjettnemnda for fiskerinæringa.