Kystkulturprisen

Fisk og seismikk

Startdato: 03.04.2024
Sluttdato: 04.04.2024
Sted: Sola Strandhotell

Også i år arrangerer Offshore Norge i samarbeid med Norges Fiskarlag Fisk og seismikk seminar.

En rekke tema skal belyses under årets arrangement av både egne innledere og gjester som deltar med sine erfaringer, der også FHF er en av bidragsyterne. FHF skal orientere om et kommende prosjekt som skal samle den erfaringsbaserte kunnskapen fiskerne sitter på i forhold til skremme-effekt.

Seminaret er åpent for alle fiskere og husk at fiskere kan få dekt innenlandsreise og opphold.

Klikk deg inn her for påmelding og detaljert program 

Vest-Norges, årsmøte

Startdato: 16.04.2024
Sluttdato: 16.04.2024
Sted: Florø

Vest-Norges Fiskesalgslag holder sitt årsmøte ved Quality Hotel Florø

SUROFI, årsmøte

Startdato: 30.04.2024
Sluttdato: 30.04.2024
Sted: Ålesund

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, SUROFI har sitt årsmøte denne dagen.

Vi kjører et stalltips på at møtet skal holdes i Ålesund