Fokus

Årsmøte, Fiskehav SA

Startdato: 19.04.2024
Sluttdato: 19.04.2024
Sted: Kristiansand

Fiskehav SA opplyser at årsmøtet holdes 19 april på Scandic Bystranda i Kristiansand.

Møtet starter kl. 10.00 fredag 19 april, med lunsj fra kl. 12.00. Avslutning senest kl 16.

Tiden før lunsj er avsatt til ulike debattsaker.

Ordinære årsmøte- og organisasjonssaker behandles etter lunsj.

Følgende tema er foreløpig satt opp før lunsj

  • Bestandssituasjonen for reker i sør v/ Guldborg Søvik, forsker i Havforskningsinstituttet
  • Orientering om førstehåndsomsetningen i Fiskehav 1 kvartal 2024 v/ Kjell-Arild G. Tøfte, direktør i Fiskehav SA

Digitalt medlemsmøte

Startdato: 24.04.2024
Sluttdato: 24.04.2024
Sted: Digitalt på Teams

Den 24. april kl. 14.00 arrangerer Norges Fiskarlag et digitalt medlemsmøte om avfallsløsninger i havn. Meld deg på nå!

I det digitale medlemsmøtet vil vi både ta for oss temaet produsentansvar og avfall i havn.

Havnene har siden oktober i fjor, har hatt ansvar for å legge til rette for, ta imot og sortere avfall fra fartøy. Myndighetene mener nå regelverket er å regne som innført, til tross for at samarbeidsorganet Norske Havner tidlig varslet at de ikke ville bli klare til å ta på seg denne oppgaven innen fristen.

I mange havner er lite gjort og vi vil blant annet bruke møtet for å hente innspill fra deg som fisker og medlem om erfaringene du har knyttet til den eller de havnene du bruker.

Meld deg på Fiskarlagets digitale medlemsmøte 

Les mer om møtet i denne omtalen

SUROFI, årsmøte

Startdato: 30.04.2024
Sluttdato: 30.04.2024
Sted: Ålesund

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, SUROFI har sitt årsmøte denne dagen.

Vi kjører et stalltips på at møtet skal holdes i Ålesund