Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2014

Årsmøte i Nordland

24.-25. september

-Sakene som skal drøftes på årsmøtet denne uken vil ha stor betydning for både organisasjonen og for flåteleddet og dermed også for de mange lokalsamfunnene langs kysten. Det sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.

Nordland Fylkes Fiskarlag holder årsmøte i Bodø i 24. – 25. september. På dagsorden står både en organisasjonssak og en sak om en fremtidig ressursfordeling mellom flåtegrupper. I denne saken skal årsmøtet også ta stilling til spørsmålet om det skal innføres en strukturkvoteordning i fiskeflåten under 11 meter.

Organisasjon

– I saken om organisasjonen har det vært et utvalg i arbeid som har drøftet ulike fremtidige organisasjonsmodeller i Norges Fiskarlag. Her er det fremmet et forslag som går på at man skal fortsette stort sett som i dag med lokale fiskarlag, fylkesfiskarlag og Norges Fiskarlag på toppen. En annen modell som er skissert er at dagens sju fylkesfiskarlag skal slås sammen til to store enheter, sier Jonassen.

Nytilsatt generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen skal holde innledningen i denne saken. Under en tilsvarende innledning i forrige uke var han klar på at det er tvingende nødvendig å omstrukturere Fiskarlaget.

– Det blir spennende å se om generalsekretæren kommer til å gjenta denne utfordringen under vårt årsmøte, sier Jonassen.

Flåten

Den andre saken omhandler i videste forstand rammebetingelsene for fiskeflåten. Her skal statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Amund Drønen Ringdal og assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Birger Jørgensen holde innledning.

Fremtidig ressursfordeling, Finnmarksmodellen og ikke minst spørsmålet om strukturering av fiskeflåten under 11 meter vil skape stort engasjement blant årsmøtedeltakerne, mener Steinar Jonassen. Det samme vil tema som petroleumsvirksomhet, fjordlinjer, forskning og tråling etter raudåte være.

-Som vanlig forventes det at årsmøtedeltakerne også i år, utviser et stort engasjement i debattene. Med sin direkte tale vil det derfor komme til syne mange meninger i årsmøtet, sier Jonassen.

Ny leder

På slutten av årsmøtet blir det være valg på ny styreleder.

– Sittende leder går av for aldersgrensen og det knytter seg spenning til hvem som kommer til å overta dette vervet, avslutter daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.