Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Årsmøte i Nordland

Stoff fra møtet

Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag ble holdt på Rica Hotel Bodø den 2. og 3. oktober 2014. Leder Hilmar Olav Sivertsen ble i årsmøtet gjenvalgt.

I årsmøtesak 9 ble følgende tema tatt opp: rammebetingelser for fiskeflåten med vekt på reguleringer, struktur, fornyelser av flåten og ulovligheter i fiskerinæringen.

I årsmøtesak 10 ble følgende tema tatt opp: arealer langs norskekysten,  miljøspørsmål, kystsoneforvaltning og turistfiske m.v.

Se vedlagt (under) endelige vedtak i begge årsmøtesakene.