Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2018

Årsmøte i Bergen

Sør-Norges Notfiskarlag

Kystnotfiskerne i Sør møtes fredag 14. desember i Bergen. Årsmøtet holdes ved Thon Hotel Rosenkrantz.

Årsmøtet i Sør-Norges Notfiskarlag (SNN) settes klokken 10 ved leder Arild Sekkingstad.

Fiskarlaget og forvaltningsetatene i Bergen er alle representert på innlederlisten til SNNs årsmøte.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord og Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø innleder begge i en sak om veilednings- og informasjonsrollen til fiskeriforvaltningen.

Vegen videre i den interne organisasjonsprosessen skal belyses av andre nestleder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø.

Sør-Norges Notfiskarlag har også fått en topptung delegasjon frå Havforskningsinstituttet til en sak om pelagiske arter, med tematikk knyttet til råd, forsking og regulering.

Geir Huse, og Leif Nøttestad kommer frå HI, mens Maja Brix fra Fiskeridirektoratet tar for seg makrellstørjeregulering.