Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.05.2014

Årets kvalitetsfisker

André Reinholdtsen

André Reinholdtsen ble onsdag utnevnt til Årets kvalitetsfisker 2014 av Norges Råfisklag. Det var Fiskeriminister Elisabeth Aspaker som sto for overrekkelsen under Råfisklagets årsmøte.

I omtalen av «Årets kvalitetsfisker» beskrives årets prisvinner som hotelldirektø. Bakgrunnen er at Reinholdtsen hittil i år har åpnet tre torskehoteller for levendefangst av fisk.

Ved Reinholdtsens torskehotell blir levende fanget torsk satt inn for restitusjon og mellomlagring fø råstoff tas ut til salg i sjømatmarkedene.

De tre hotellene ligger i Nordvågen, på Melbu og på Myre. Bare i natt hadde hotellet i Nordvågen et belegg på 100.000 gjester, rundt halvparten av det årlige besøket til Nordkapp-platået. Det får likevel ikke direktøen til å ta av.

– Planene for neste år er ligger på rundt 1,4 millioner individer, eller rundt 6000 tonn, på våre tre torskehoteller. Flere av dem er jo hos oss over litt tid, så det blir jo et betydelig antall gjestedøgn smiler direktøen. Etter at fisken er ankommet får de to døgns restitusjon i torskespa.

– Det er krevende å bestige slike høyder som våre gjester har forsert fra havets bunn, så de trenger å hente seg inn. De får derfor merder med flat bunn og god liggekomfort. Etterpå er det ut i vanlig merd i påvente av gode priser og utsjekk til ventende brønnbåt.

– Hensikten med torskehotellet er å ta kontroll over tilgangen på fersk råstoff og fordele det jevnere ut over året. De norske fiskeriene er utpregede sesongfiskerier der mye fisk kommer på land på kort tid. Foreløpig vil ikke levendelagringen gjøe de store utslag i sesongprofilen, men systemet vil gi forutsigbar tilgang på en viss mengde fersk fisk med stabil høy kvalitet til markeder verden over, sier Reinholdtsen i en pressemelding fra Råfisklaget.

– Med egen erfaring og kompetanse som grunnlag har Reinholdtsen gått ut over sin rolle som levendefisk-fisker og etablert en fellesskapstanke som gir grunnlag for en ny næring, sier Trygve Myrvang, administrerende direktø i Norges Råfisklag.

– Gjennom etableringen av Myre Havbruk knytter han sammen og tilbyr løsninger til alle fiskere og fiskekjøpere som ønsker levende fisk. Verktøyene han bruker er torskehotellene, logistikk, gode relasjoner og Råfisklagets regelverk og auksjonsordninger. Dette er godt verdikjedearbeid og dette er godt kvalitetsarbeid. Det er denne innsatsen som har skaffet Reinholdtsen tittelen og prisen Årets kvalitetsfisker 2014.

André Reinholdtsen har arbeidet med levende fangst av torsk siden 2001 med fiskebåten Kloegga.