Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.06.2018

Arbeider med fiskerifaget

Faggruppen i mål

Faglig råd for naturbruk (FRNA) har nedsatt en faggruppe som nå er i mål med sine forslag til hva man skal kunne når man tar fagbrev i Fiske og fangst. Faggruppen møttes i Trondheim denne uken.

– Faggruppen med fiskere har nå kommet med sine råd og angitt sine anbefalinger for hvilke mål som må oppfylles for utdanningen i fiske og fangst. Det sier daglige leder Audun Stautland i Mannskapsseksjonen, som er medlem i Faglig råd for naturbruk (FRNA).

FRNA består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, skoleeiere, lærerorganisasjoner og elevorganisasjonen, med kompetanse innenfor landbruk, reindrift og fiske. Formålet er å bidra til at utdanningene innen naturbruk dekker krav og behov for kompetanse for den enkelte etat og for arbeidslivet generelt.

FRNA gir råd i saker som angår fagene innen naturbruk når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRNA ble konstituert i september 2017.

FRNA har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet om å beskrive det sentrale innholdet i hvert lærefag/yrkeskompetansefag, blant annet for Fiske og fangst. Beskrivelsen skal være et utgangspunkt for arbeidet med ny læreplan og skal også bidra til å revidere Europass fagbeskrivelser.

  • Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning. Hensikten er å gjøre det lettere for arbeidsgivere og institusjoner i utlandet å forstå hvilken kompetanse som ligger i norske fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra yrkesfaglig opplæring.

FRNA nedsatte en faggruppe bestående av Jan Petter Børresen og Arild Jan Holmen til å utarbeide et forslag. Dette er to erfarne fiskere med god kunnskap om næringen. Jan Petter Børresen er skipper på Ballstadøy og leder i Mannskapsseksjonen. Arild Jan Holmen er i dag lærer på Guri Kunna videregående skole (Frøya) og har tidligere vært medlem i Norges Fiskarlag i mange år. Han har blant annet vært formann i Frøya Fiskarlag. Faggruppen møttes altså denne uken til en avsluttende arbeidsdag i Fiskarlagets lokaler i Trondheim.