Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.03.2021

Arbeid for likestilling

Nofima gis oppdrag

Under fire prosent av norske fiskere er kvinner. Nå skal Nofima på oppdrag av departementet kartlegge tiltak som kan bedre likestillingen i næringen. Norges Fiskarlag deltar med flere i arbeidet.

– Det er for få kvinner i fiskerinæringen. Nå ber vi Nofima om å se på tiltak som bidra til bedre likestilling i næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Jobber med strategi

I 2020 var bare 360 av 9504 med fiske som hovedyrke kvinner. Det tilsvarer en andel på under fire prosent.

– Jeg håper at flere kvinner vil velge fiskeryrket i fremtiden. Det er viktig at næringen tiltrekker seg kompetanse og drivkraft fra hele befolkningen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en likestillingsstrategi for fiskerinæringen. I den forbindelse har departementet bedt Nofima om å lage en rapport som beskriver status og som fremmer forslag til mulige virkemidler og tiltak.

– Nofimas innspill vil være et viktig bidra til denne strategien, sier Ingebrigtsen.

Rapport i mai

Nofima skal foreslå tiltak som kan legge til rette for bedre likestilling på kort og lengre sikt. Arbeidet skal ledes av seniorforsker Edgar Henriksen, og rapporten skal være ferdig i mai.

– Dette er et svært interessant oppdrag innenfor et viktig område. Selve fiskeridelen av næringen er svært mannsdominert som følge av historikk og kultur. Det skal bli veldig spennende å analysere situasjonen og foreslå tiltak som kan bidra til at vi får fart i utviklingen mot en mer likestilt næring, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima.

I rapporten skal det vurderes om gjeldende regelverk er til hinder for å oppnå bedre likestilling. Det skal også kartlegges og vurderes om det er andre mulige utfordringer for å oppnå bedre likestilling, for eksempel knyttet til rekruttering, finansiering, holdninger, deltakelse i styrende organer i relevante organisasjoner.

Referansegruppe

Som en del av Nofimas arbeid skal det opprettes en referansegruppe som kan gi verdifulle innspill, støtte og veiledning i prosjektet.

Referansegruppen består av personer som kjenner til utfordringer kvinnelige fiskere opplever. De skal også bidra med vurderinger av hva som kan fremme styrket likestilling.

Følgende skal delta i referansegruppen:

 • Emma Ingebrigtsen, Masterstudent (NTNU), fra en fiskerfamilie i Finnmark (Gjesvær). Oppgaven handler om kvinner i kystfiske. Trondheim

 • Janita Arhaug, tidligere trålfisker og tidligere ansatt i «Sett sjøbein» og i Fiskarlaget. Nå NCE Legasea i  Ålesund

 • Ann Jorunn Olsen, tidligere trålfisker og ansatt i Sjømannsforbundet. Lofoten og Oslo

 • Signe Sønvisen, førsteamanuensis NFH, har studert rekruttering. Tromsø

 • Sandra Andersen Eira, fisker i åpen gruppe. Samtingsrepresentant. Porsanger

 • Mari-Ann Johansen, kystfisker og i styret for Fiskarlaget Nord. Tromvik (Tromsø)

 • Rita C. Sævik, dekksoffiser og fiskebåtreder, ringnot. Eggesbønes (Fosnavåg)

 • Annsofie Kristiansen, daglig leder i Norges Kystfiskarlag. Flakstad

 • Roger Hay, fiskerbåtreder. Sortland

 • Joakim Martinsen, fagsjef i Norges Fiskarlag. Trondheim

Det er også opprettet en styringsgruppe for prosjektet, som skal ledes av statssekretær Trine Danielsen.

Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

 • Mariann Frantzen eller Eirin Roaldsen, Pelagisk forening

 • Stine Ytterstad, Fiskebåt Nord

 • Alice Helleberg, Norges Kystfiskarlag

 • Kjell Ingebrigtsen, Fiskarlaget

Likestillingsstrategien skal etter planen være ferdig før sommeren.