Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.10.2021

Applaus for åpenhet

Susanne Mortensen

Susanne Mortensen høstet den største og lengste applausen under årsmøtet til Fiskarlaget Nord. Det skjedde etter at Cecilie Myrseth (Ap) omtalte 24-åringens erfaringer som kvinnelig fisker som uakseptable og pinlige for næringen.

-Det er uakseptabelt og pinlig for næringen, og dette er et samfunns- og ledelsesansvar for oss alle, sa stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) da hun fikk ordet under årsmøtet.

Hun viste til at Susanne Mortensen forteller om seksuell trakassering og mobbing, og har møtt holdninger og oppførsel som ikke hører hjemme på noen arbeidsplass.

Myrseth berømmet 24-åringen for å våge å ta opp så alvorlige og personlige erfaringer, og var tydelig på at hun som stortingsrepresentant i et kommende regjeringsparti vil følge opp saken politisk.

-Det er en skam at det fortsatt er slik – i ei næring som har og fortsatt skal spille en viktig rolle langs kysten. Her må det ryddes opp, sa Myrseth.

Hun viste til at det er under 400 kvinnelige fiskere i Norge, og at dårlig holdninger står i veien for rekrutteringen til næringa. Hun oppfordret alle deler av næringen til å ta sin del av ansvaret for å arbeide med gode holdninger og for hvordan man forholder seg til hverandre, både i næringen og ellers i samfunnet.

-Likestilling kommer ikke av seg selv, sa Cecilie Myrseth og oppfordret salen til å gi Susanne Mortensen en applaus fordi hun våget å dele sine erfaringer som kvinne i næringen.

Møtte Fiskarlaget

Susanne Mortensen startet tirsdag dagen med et møte med Fiskarlaget. Deretter deltok hun i starten av årsmøtet til Fiskarlaget Nord. Generalsekretær Sverre Johansen var allerede i helga i kontakt med henne etter at hun da i en kronikk i NRK Ytring fortalte om sine negative erfaringer som kvinnelig fisker.

-Fiskarlaget ønsker å vise at vi tar dette på alvor. Hennes historie om trakassering viser at vi i fiskerinæringen fortsatt har en lang vei å gå, og at uakseptable handlinger og holdninger ikke har blitt fulgt opp på en skikkelig måte, sier Sverre Johansen. 

Han forteller at saken vil bli behandlet på neste styremøte om to uker og at det også er en dialog med tarifforganisasjonene knyttet til næringen – både Sjømannsforbundet som organiserer flest i havfiskeflåten og Fiskarlagets egne tariffseksjoner om et målrettet og langsiktig arbeid.

Sammen med leder Kjell Ingebrigtsen har Sverre Johansen i en replikk til kronikken fra Susanne Mortensen understreket hvor lista ligger:

-Adferden som Mortensen beskriver, er fullstendig ødeleggende for en næring som virkelig trenger et større mangfold. Her må både vi som organisasjoner i næringa, arbeidsgiverne og den enkelte fisker gå i oss selv. Vi har et klart ansvar for å skape og sikre et arbeidsmiljø som tar vare på alle, og hvor også kvinnelige fiskere skal føle seg trygge og verdsatte.