Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.07.2015

Åpnet fjordene

Makrellfiske i Finnmark

Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Finnmark for fartøy på eller over 15 meter største lengde i perioden frem til og med 1. september 2015.

Det var tirsdag at svaret fra Fiskeridirektoratet kom i saken. Bakgrunnen for at Norges Fiskarlag har bedt om åpning av fjordlinjene også i Finnmark er at makrellen nå har en utbredelse som gjør at det vil være naturlig å tilpasse fangstreguleringen til fiskens vandring og utbredelse. Dette argumentet kommer også frem i beslutningsgrunnlaget til direktoratet.

I en pressemelding om saken sier blant annet direktoratet følgende: Bakgrunnen for unntaket er å legge til rette for praktisk gjennomføring av det pågående fiske utenfor kysten av Finnmark.

Fiskeridirektoratet kan oppheve dette unntaket dersom det blir utfordringer med bifangst i fisket.

Det vises for øvrig til pressemeldingen 1. juli 2015 vedrørende «Åpning for fiske etter makrell innenfor fjordlinjene for fartøy over 28 meter».

-Vi er fornøyd med at Fiskeridirektoratet kommer oss fiskere i møte i denne typen saker, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.