Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2022

Åpner Kvænangen

Opphever notbegrensning

Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne hele Kvænangen for kystfartøy, uavhengig av fartøylengde, som fisker etter norsk vårgytende sild med not. Dybdebegrensningen på not oppheves samtidig. Reisafjorden vil fortsatt være stengt.

Norges Fiskarlag har siden før jul hatt kontakt med direktoratet om denne saken og senest i onsdag sendt en ny henvendelse.

Vi påpekte i vår dialog at sildefisket nå er i gang igjen i Kvænangen/Reisafjorden og at det hastet med en avklaring om å oppheve dybdebegrensningen på 75 favner i notfisket. Tilbakemeldingen fra fartøy som nå er i fiske i området har så langt vært at det ikke er problemer med hvitfisk i sildefangstene. 

-Ut fra at silda trolig snart forlater fjordsystemet, noe den gjorde 8. januar i 2021, så hastet det derfor å gi sildeflåten som ikke har not grunnere enn 75 favner tilgang til områder hvor de kan nå tak i silda. Dette lå bak vår anmodning, og vi er derfor fornøyd med at dette er kommet en avklaring på, sier Jan Birger Jørgensen i Fiskarlaget.

I meldingen fra Fiskeridirektoratet vises det til at åpningen avgrenses av en rett linje mellom følgende posisjoner, som er markert med gult i kartet over: 

1. N 70°05,9’ E020°55,7’ 

2. N 69°59,7’ E021°04,3’

3. N 69°58,0 E021°13,0’

Videre oppheves dybdebegrensningen på not. 

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v. påpekes det i meldingen.