Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.11.2017

Åpner for NVG

Kvænangen

Fiskeridirektoratet har fredag besluttet å åpne et ytterligere område innenfor fjordlinjen i Kvænangen for fiske etter norsk vårgytende sild. Samtidig har Fiskarlaget både bedt om utvidet adgang til å overføre kvote fra 2017 til 2018 og bedt om tilpasning for låssetterne. 

Det er med bakgrunn i resultatene fra forsøksfiske onsdag og torsdag denne uken at Fiskeridirektoratet fredag har avgjort at det åpnes et ytterligere område innenfor fjordlinjen i Kvænangen, Reisafjorden, for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Utvidet kvotefleks

Med bakgrunn i den vanskelige fangstsituasjonen på norsk vårgytende sild (NVG) for kystflåten har Fiskarlaget bedt departementet om at det åpnes for å overføre inntil 20 prosent av 2017-kvoten til 2018, såkalt utvidet kvotefleks.

Les Fiskarlagets brev i saken i vedlegget (under).

Om låssetting

Forøvrig kan vi informere om at Fiskarlaget har rettet en henvendelse til Fiskeridirektoratet om utfordringene som låssetterne nå har. Les henvendelsen i vedlegget under.

Om NVG-åpningen i Troms

Åpningen for fiske avgrenses i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 • Nord 70 grader 04,3 minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
 • Nord 70 grader 03,7 minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
 • Nord 70 grader 00,0 minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
 • Nord 69 grader 57,3 minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter.

Videre er åpningen avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 • Nord 70 grader 05,4 minutter.  Øst 021 grader 32,0 minutter.
 • Nord 70 grader 01,3 minutter.  Øst 021 grader 22,3 minutter.

De nye linjene som avgrenser åpningen for fiske er illustrert i vedlagt kart (se foto).   Direktoratet ber fiskerne merke seg at linjen i den østlige delen av Kvænangen er korrigert.  

Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i det åpnede området ved fare for bifangst, fangst av sil under minstemål mv.

Forskriften 

Forskrift om endring av forskrift om åpning for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fjordlinjen i et område i Kvænangen  trer i kraft straks og lyder som følger:

Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 31. mars 2018 tillatt å fiske norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen uavhengig av fartøyets lengde avgrenset i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 • Nord 70 grader 04,3 minutter.  Øst 020 grader 52,7 minutter.
 • Nord 70 grader 03,7 minutter.  Øst 020 grader 59,7 minutter.
 • Nord 70 grader 00,0 minutter.  Øst 021 grader 04,0 minutter.
 • Nord 69 grader 57,3 minutter.  Øst 021 grader 04,8 minutter.

Videre avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

 • Nord 70 grader 05,4 minutter.  Øst 021 grader 32,0 minutter.
 • Nord 70 grader 01,3 minutter.  Øst 021 grader 22,3 minutter.