Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.07.2021

Åpner fjordlinjene

Med virkning fra 5. januar

-Vi er meget fornøyd med at Fiskeridirektoratet har åpnet fjordlinjene for hele flåten i vinterhalvåret. Dette sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen. Forskriftsendringen får umiddelbar virkning.

Sent mandag ettermiddag effektuerte direktoratet J-melding nummer tre for 2015 der det nå heter i § 33 d tredje ledd:

«Ved fiske etter sild med not i områder sør for N 70° 40,50′ og vest for Ø 20° 00,00′, er det uten hinder av forbudet i første ledd tillatt for fartøy under 21 meter å fiske innenfor fjordlinjene. Videre er det i perioden fra og med 1. september til og med 31. mars tillatt å fiske sild med not innenfor fjordlinjene i statistikkkområdet 05 uavhengig av fartøyets størrelse.»

-Dette betyr at en vanskelig sak er løst på en god måte, sier Ingebrigtsen.

Han mener det med den siste justeringen kommer tydelig frem at Fiskeridirektoratet ser at det må gjøres tilpasninger for at alle deler av flåten kan dra nytte av at det i enkeltfiskerier er viktig å få tatt fisken når den er tilgjengelig. Samtidig som det, til liks med Harald Heide-Steen juniors udødeliggjorte ubåtkaptein, er slik at fisken ikke forholder seg til grenselinjer som er dratt på overflaten.  

Mye arbeid

Kjell Ingebrigtsen har på vegne av Norges Fiskarlag hatt en utstrakt dialog med ulike myndighetsnivå i denne saken. Mandag var det en rekke samtaler for å tilrettelegge for en løsning og få en avklaring med myndighetene om å få åpnet opp fjordlinjene for fiske etter nvg-sild for flåten over 21 meter.

Ingebrigtsen sier at han i samtaler med fiskeriministeren fikk klar tilbakemelding om at departementet i utgangspunktet ikke ville endre forskriften som stenger ute fartøy over 21 meter fra sildefisket, og at ministeren henviste til den fullmakten som Fiskeridirektoratet har til å gjøre unntak fra forskriften. Dialogen med Fiskeridirektoratet ble utløst ved forskriftsendringen som altså trer i kraft med umiddelbar endring.

-Vi er som sagt meget tilfreds og har tirsdag morgen allerede fått en rekke positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer i denne saken. Denne endringen har bidratt til at flere fartøy nå har kunnet gå i gang med sine fangstoperasjoner som ga umiddelbar uttelling for båt og mannskap. Allerede i går kveld ble det meldt inn flere fangster. «Hasting» fra Kolvereid var en av dem med innmelding på 95 tonn notfanget sild som nå leveres på Senjahopen, sier Kjell Ingebrigtsen.