Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.01.2020

Åpner fjordlinjene

Silda i Kvænangen

Det er med umiddelbar virkning åpnet for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden. Fiskeridirektoratet varslet Fiskarlaget om dette fredag ettermiddag.

Fiskeridirektoratet besluttet fredag en midlertidig åpning for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden. Åpningen kommer for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Åpningen er avgrenset i øst av en rett linje mellom følgende posisjoner:

  • Nord 70 grader 00,9 minutter. Øst 021 grader 26,0 minutter.
  • Nord 70 grader 05,7 minutter. Øst 021 grader 28,7 minutter.

Fiskeridirektoratet varsler at åpningen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets informerer om at deres regionkontor på vanlig måte kan fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Åpningen for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i Kvænangen og Reisafjorden skjer etter påtrykk fra Fiskarlaget.