Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.01.2018

Åpne for minst 2 fartøy

Makrellstørje 2018

Minst to notfartøy bør få delta i årets fiske etter makrellstørje. Og Fiskarlaget er imot at det åpnes for et sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje.

Dette er essensen i innspillene fra Norges Fiskarlag om reguleringen av fisket for 2018. Fiskarlaget mener også fortsatt at det er interessant å kunne fiske med line dersom dette lar seg gjøre innenfor den norske kvoten.

I innspillet fra Norges Fiskarlag til årets regulering av makrellstørje vises det også til at det ser ut til å være en økende utbredelse i norske farvann, og ut fra dette burde Norge hatt en større andel av den totale kvoten. Fiskarlaget ber om at norske myndigheter fortsetter arbeidet innenfor ICCAT med å skaffe økte norske fiskemuligheter, samt at den norske forhandlingsdelegasjonen til ICCAT prøver å få justert regelverket i en retning som er bedre tilpasset forholdene i våre farvann.

Ut fra de siste års erfaringer med uunngåelig bifangst av makrellstørje i andre fiskerier, så innser Fiskarlaget at det er nødvendig å fastsette en del av kvoten til å dekke slik bifangst av makrellstørje i andre fiskerier. Bifangstkvoten foreslås beholdt på samme nivå som i 2017 (10 tonn).

Ettersom den norske størjekvoten fortsatt er liten og dermed gir grunnlag for et svært lite direkte fiskeri, samt at en relativt stor andel settes av til uunngåelig bifangst, er Fiskarlaget imot at det åpnes for et sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje.

Les detaljene i vårt innspill til årets regulering i det vedlagte dokumentet (under).