Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.08.2018

Angelvik fortsetter

Pedersen fratrer

Statssekretær Roy Angelvik fortsetter som statssekretær, nå i 100 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringen har fredag gjort endringer i sammensetningen av statssekretærene i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Statssekretær Roy Angelvik har hatt et todelt ansvar, men funksjon for begge ministerene i NFD. Dette er nå endret i og med at han fredag ble gitt avskjed som statssekretær for statsråd Torbjørn Røe Isaksen og fortsetter som statssekretær i 100 prosent stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det betyr at det fra nå bare er en statssekretær i departementet med ansvar for sjømatsektoren.