Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.12.2022

Anders tar kontroll

Alle kan gjøre litt

Fokus på gode rutiner for avfallshåndtering om bord skal nå bidra til færre taustumper i havet. Å ta kontroll på taustumpene er en liten, men virkningsfull aksjon, mener fisker Anders Krane Johansen.

Du har sikkert sett bilder på ulike nettsteder og medieplattformer av Anders Krane Johansen og flere andre fiskere den siste tiden.

Bakgrunnen er det felles samarbeidet som Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond (HMF) nå har om å kutte tilførselen av kapp fra tau til havet.

Denne vinteren vil det bli mange ulike oppslag, påminnelser og infosnutter som minner oss om denne felles aksjonen.

Målet er krystallklart: Alle kan gjøre sitt for å redusere miljøpåvirkningen på havet.

Rutiner betyr alt

Etablering og gjennomføring av gode rutiner for avfallshåndtering om bord, er altså en hovedoppfordring i samarbeidet.

Avkapp er et stort plastproblem fordi det er så mye av det. Taubiter kortere enn 50 cm er av de vanligste gjenstandene som blir funnet på strandrydding (Kilde: Kvantesprang, SALT, 2022).

Avkapp på avveie har alvorlige konsekvenser for dyreliv. Noen ganger havner det i «matfatet» til fugl eller fisk, eller det brukes som byggemateriale i fuglereder, noe som innebærer en risiko for at dyrene setter seg fast.

Langs kysten blir også plasten liggende i jordsmonn i årevis uten å forvitre, noe som er ødeleggende for økosystemet. Det truer livet i havet og kan blant annet føre til høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjømat.

Hvordan løser vi det?

Hvert år bruker frivillige av sin fritid til å rydde store mengder plastsøppel langs kysten. Også gjennom Rydd Norge-programmet brukes hvert år store ressurser på å fjerne plastsøppel fra utilgjengelige steder med sårbar natur.

Nå stenger vi igjen krana! Det betyr at alle som ferdes på sjøen må ta sin del av ansvaret.

Anders Krane Johansen er en av dem som vil ta dette grepet. Han jobber som fisker på egen sjark, og han deler mange gode tanker om hva fiskere kan gjøre for å minimere forsøplingsrisikoen.

I Norge har vi alltid levd av havet. Skal vi gjøre det, også i fremtiden, må vi behandle det bedre, påpeker Anders i denne videosnutten (ekstern lenke)

Anders og flere av fiskerne som har tatt del i kampanjen har spilt inn sine råd til å redusere plastforsøpling fra fiskebåten:

  • Vit hva som blir med ut så dere får det med hjem.

  • Ha godt sikret avfallsbeholder, som en rekekurv eller striesekk, tilgjengelig på dekk.

  • Om mulig, vend deg bort fra garnhaugen når du skal kappe.

  • Om du vet hva som er med ut er det lettere å kartlegge hvor mye som faktisk går tapt, og se hvilke rutiner som kan endres for å redusere mengden plast som går tapt. En stor risikosituasjon er også kapping og reparasjon av notlin.

  • Har du en avfallsbeholder på dekk og legger avkappet rett i den reduseres forsøplingsrisikoen. Forsøk så godt det går å reparere redskapen på land, men går ikke det, se om du kan unngå at små taustumper ligger igjen i noten. Derfor kan retningen du kapper ha noe å si.

Langsiktig prosjekt

Norges Fiskarlag samarbeider med Handelens Miljøfond for å sette søkelyset på avkapp.

I samarbeidet er det lagt opp til en kampanjeperiode som går fra før jul og langt frem på forsommeren med jevnlige påminnelser og oppmerksomhet som skal være med på å bidra til økt bevissthet og bedre rutiner.

Handelens Miljøfond arbeider med å:

  • Forebygge og fjerne plastforsøpling
  • Øke ressursutnyttelse og gjenvinning
  • Redusere plastbruk, herunder plastbæreposer