Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.06.2019

Anbefaler økt sildekvote

Nordsjøsild: 2020

ICES tilrår økt uttak av nordsjøsild i 2020. Det internasjonale havforskningsrådet tilrår dermed en økt kvote på 44 prosent fra inneværende år.

Den anbefalte kvoten for 2020 er satt til 418 649 tonn, mens gjeldende kvote for 2019 er på 291 040 tonn. Den avtalte kvoten for 2019 er 385 008 tonn.

Selv om rådet for 2020 tilsier økte fangster, forventes det en reduksjon i bestandsstørrelsen i de kommende årene. Dette skyldes mangel på sterke innkommende årsklasser, i kombinasjon med redusert innflytelse fra den sterke 2013-årsklassen til bestanden. SSB i 2020 forventes å være rundt 1.3 millioner tonn.

Så lav gytebestand har vi ikke hatt etter 1996, skriver Havforskningsinstituttet i en omtale av rådet på sitt nettsted.

Les HIs omtale av saken (ekstern link)