Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.11.2014

Analyserer alarmer og varsling

Delta med dine erfaringer

-Vi oppfordrer våre medlemmer til å engasjere seg i undersøkelsen som nå gjøres for å forbedre rutiner for varsling av uhell og hendelser på havet. Det sier Joakim Martinsen som er fagansvarlig i Fiskarlaget. Klikk deg inn og delta.

Det er et omfattende prosjekt som nå analyserer prosedyrer, kommunikasjonsutstyr og dagens teknologi for alarmering og varsling av ulykker og andre hendelser til sjøs. Arbeidspakken ledes av MARINTEK, sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF IKT.

Prosjektet gjøres ut fra samarbeidet i SARiNOR og ønsket er større kunnskap om de rapporterte ulykkene, de teknologiske kommunikasjonsveiene fra en utløst alarm inn til de som skal håndtere situasjonen, og ikke minst hvordan samhandlingen og håndteringen av alarmene gjøres. Håpet er å avdekke, eller å bekrefte, at både prosessene og at teknologien holder mål også når vi geografisk beveger oss opp mot de nordlige farvann.

For at det skal bli et best mulig resultat, er vi nå avhengig av å få ta del i dine erfaringer. For å gjøre din hverdag tryggere, håper vi derfor at du kan svare på spørreskjemaet som er tilgjengelig på denne linken.

Forskningsleder Ingunn Marie Holmen ved SINTEF Fiskeri og havbruk sier hun er mottagelig for både spørsmål om undersøkelsen eller en historie/erfaring som er relevant inn i prosjektet. Du kan kontakte henne per e-post: Ingunn.Holmen@sintef.no, eller på telefon 93059057.

SARiNOR er et samarbeidsprosjekt mellom industri, myndigheter, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer for å gjennomgå eksisterende prosesser og teknologi for søk- og redningsoperasjoner i nordområdene, med mål om å forbedre redningseffektiviteten og -kapasiteten. Norges Fiskarlag har engasjert seg i dette viktige prosjektet.