Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.12.2018

Alvorlig bekymret

Telebruddet i Finnmark

– For andre gang på kort tid har det væt et alvorlig brudd på telenettet i Finnmark. Det er flott at både Telenor og samferdselsministeren er på saken, men det viktigste er at det ikke skjer igjen, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Det var fredag at store deler av Øst-Finnmark var uten forbindelse. Kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Vardø, Berlevåg, Båtsfjord, Nordkapp og Porsanger var uten mobilnett, internett og bredbånd. Nødnettet i Berlevåg og Båtsfjord var også nede, og Kystradioen var rammet i en periode på seks timer.

– Kystradioen er som vi alle vet et av de beste sikkerhetsmessige redskap vi har. At Kystradioen ligger nede ser Norge Fiskarlag svæt alvorlig på. Heldigvis var det i dette tilfellet et annet fartøy i næheten som kom til og kunne formidle kontakt med Bodø radio, sier Ingebrigtsen.

Hadde ikke dekning

Lederen i Norges Fiskarlag har den siste uken selv væt på fiske.

– Under fiske ble jeg nok en gang oppmerksom på de store mangler vi har på nettdekning langs kysten. I den daglige aktiviteten på havet er fiskerne, i likhet med andre samfunnsborgere, mer og mer avhengig av at vi har nettilgang.

– Jeg måtte ved flere anledninger forflytte meg for å få dekning og for å få gjort daglige gjøremål. Det er ille nok, men bare småtteri i forhold til det som skjedde i Finnmark, og det viser hvilke utfordringer vi har.  Norge er en stor fiskerinasjon, og vi er helt avhengig av at vi som fiskere kan føle at sikkerheten blir ivaretatt på en betryggende måte, poengterer Kjell Ingebrigtsen.

– Det er svæt alvorlig når du har et problem på havet og ikke har fremdrift eller lys, slik tre av våre kolleger opplevde fredag. Det er helt elementæt at vi kan stole på at vi har et samband som virker når slike situasjoner oppstår.

Ikke første gang

Kjell Ingebrigtsen sier han legger merke til at både dekningsdirektøren i Telenor og samferdselsministeren er på banen denne gangen.

– Dette er selvfølgelig positivt, men det er bare knappe to år siden vi hadde et lignende tilfelle, påpeker han. Vi bad i 2017 de ansvarlige myndighetene gjennomføre en ny risikovurdering for å avklare om de etablerte løsningene ivaretar befolkingen og sjøfarende på en betryggende måte. Vårt spørsmål er: Hva er gjort siden da?

Kjell Ingebrigtsen viser til at Norges Fiskarlag også da understreket hvor alvorlig vi mener det er at sentral infrastruktur mister sin funksjon.

I januar 2017 var det brudd på en fiberkabel i sjø utenfor kysten av Varangerhalvøya, som medførte at mange innbyggere mistet telefonnett, mobilnett og internett i opptil to døgn. Også nødnummer og kystradio i området mistet også da sin funksjon som følge av kabelbruddet.

Også politisk bekymring

Kjell Ingebrigtsen sier han også er kjent med at næingskomiteens Geir Adelsten Iversen (Sp) tirsdag har rettet et spørsmål til skriftlig besvarelse til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren:

Hvordan skal fiskere i Øst-Finnmark kunne væe trygge på at en får nødvendig hjelp når uhellet er ute? Vurderer regjeringa å reetablere kystradioen i Vardø? Mange fiskere i Øst-Finnmark har dette som et sterkt ønske.