Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.05.2015

Aktuelt i Kristiansund

Midt-Norsk Fiskerikonferanse 2-3. juni

For 18. år på rad inviteres det i juni til Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund. Tematisk er det mye britisk og norsk fremtid som preger konferansen.

Årets konferanse holdes 2. og 3. juni og det er gjort en vri på arrangementet i år ved å starte konferansen på sen ettermiddag første dag, skriver programkomiteen i sin omtale av årets happening på Thon Hotel i Kristiansund sentrum.

Etter et par timer med spennende og inspirerende innledere og debatt, inviteres det til blåtur med middag i maritime omgivelser.

Eierskapet til norske fiskeressurser, og ikke minst hvordan disse fiskeressursene skal kvantifiseres er avgjørende rammebetingelser for utformingen av fiskerinæringen. Dette er tema som vil bli grundig belyst på konferansen.

-Som programmets forside bærer preg av, så har vi i år ønsket å legge ekstra vekt på UK som marked. Det blir spennende å se om fjorårets vinner av de unges Fish and Chips Award setter pris på Fish’n Chips-lunsjen vi legger opp til, heter det i konferanseomtalen.

I tillegg til å belyse det britiske markedet stilles det også spørsmål om hvordan den turbulente geopolitiske situasjonen gir økt fokus på det norske markedet. Under konferansen kommer tematikken også til å berøre Tveteråsutvalgets innstilling. Programkomiteen har valgt å sette søkelyset på behovet for nye tekniske løsninger for både flåte og industri som svar på de utfordringene næringen står ovenfor.

Se program og mer informasjon i denne linken

Link til påmelding