18.08.2023

Aktivt på Hvaler

Med filmpremiere

Tettpakket program og god stemning preget Fiskeriets dag på Utgårdskilen fredag. Fiskarlaget var godt representert og deltok også med egen stand. En ny film ble også tatt godt imot.

Hvaler har et stort fiskerimiljø og det var tett av både fiskere og lokale som deltok under arrangementene fredag fra klokken 10.
Monteringshallen til Egersund Trål var hjerte under dagsarrangementet, med stands både inne og ute.

Kåre Heggebø og Lennart Danielsen ga tilhørerne en oppdatering på rekesaken og Norges Fiskarlags arbeid i rekesaken.

Ga rekeinfo

Sør-Norges Fiskarlag hadde flere markeringer underveis, der nestleder Lennart Danielsen orienterte om situasjonen for rekenæringen.

Danielsen var innom status for arbeidet Fiskarlaget gjør med dialog og kontakt med ulike myndighetsledd om situasjonen i rekenæringen.

Han ble også sufflert av leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag som sammen med tillitsvalgte i Sør-Norges Fiskarlag har vært tettes på prosessen for å bidra til en innretning på vilkår, ordninger og tiltak for rekeflåten.

-Vi kan ikke vente hele høsten på at noe skal skje, sa Kåre Heggebø.

Heggebø fortalte at det nå også er planlagt møter med Havforskningsinstituttet og at deter en løpende dialog med myndighetene knyttet til de to møtene som er holdt med politisk ledelse i departementet denne sommeren.

• Les mer om kontakten Fiskarlaget har hatt med myndighetene om rekesaken her.

-Vi fiskere opplever nå at vi høres i samfunnsdebatten. Det nytter å delta i samfunnsdebatten, sa Lennart Danielsen med referanse både til rekenæringens utfordringer og til den pågående samfunnsdebatten om havvind.

Rekefisker Aina Revhaug fikk med seg filmpremiere med seg selv under dagen på Utgårdskilen.

Konfekt

En liten perle preget av mye alvor var også en del av arrangementet.

Fiskarlaget har laget en film fra hverdagen til Aina Revhaug og Martin Strand og filmen ble vist for en forsamling som tok meget godt imot det som ble formidlet fra Aina Revhaug i videoen som ble vist.

Aina hadde selv ikke gått se filmen, som drar opp alvoret for rekenæringen og som vi i Fiskarlaget vil publisere og omtale nærmere neste uke.

Deltagere i den to timer lange politiske samtalen om fiskeri:
• Kåre Heggebø – leder, Norges Fiskarlag
• Siv Henriette Jacobsen, AP – fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune
• Annette Lindahl Raakil, Senterpartiet – Fylkesråd for plan, klima og miljø – Viken FK
• Thor Hals, Høyre – Fylkesordførerkandidat, Østfold
• Bengt Rune Strifeldt, FrP – Stortingsrepresentant

Debattledere var Hanna Bakke-Jensen og Marit Hiim Haugseth (bakerst).

Politisk debatt

Ett hovedmoment under Fiskeriets dag var den politiske debatten med deltagere fra både det regionale- og nasjonale nivået. Debatten ble ledet av Fiskarlagets medarbeidere Marit Hiim Haugseth og Hanna Bakke-Jensen.

Det ble satt av god tid til å gå inn i hva de ulike deltagernes partier gjør og vil gjøre for fiskeri.
Flere av politikerne fremhevet det også som positivt at elever fra fiskerifaglinja på Kalnes i Fredrikstad deltok i salen. Det ble blant annet påpekt at de ønsker å bidra til å tilrettelegge for at det også i fremtiden skal være arbeidsplasser og virksomhet i Oslofjorden og Skagerrak.

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag benyttet også anledningen til å oppfordre til at politikerne arbeider slik at det ikke blir enda mer vanskelig å få drive næringsvirksomhet på havet og i havnene.

Norges Fiskarlag og Hanna Bakke-Jensen med besøk på vår stand inne i monteringshallen hos Egersund Trål på Hvaler.

Beredskap

Beredskapsbåten i Østfold, som er et nyere tilbud organisert etter en drukningsulykke var også til stede på Hvaler.

Båten er et positivt resultat, der utgangspunktet var en tragisk drukningsulykke.
Ulykken førte til at det ble samlet inn penger til regionalt beredskapsarbeid. Og et oppfølgende resultat ble at innsamlede penger ble brukt til båten som nå er i stående beredskap og benyttes av brannvesenet i Fredrikstad.

Frivillige er en ressurs som også kan bemanne båten, som til daglig står til disposisjon for brannvesenet. Per Anders Müller (nærmest) og Frode Vågdal er to av dem som stiller opp og bidrar.

Båten har fast havn ved ferjeleiet på Smertu på Kråkerøy i Fredrikstad og benyttes ved søk- og redning i hele Østfold.

Når nødetatene innstiller sine søk, kan søkegruppen Neptun fortsette søket med det frivillige mannskapet til Beredskapsbåten.

I slike tilfeller gjøres dette søkearbeidet for så langt som det er mulig å kunne gjøre funn, være med å bidra til at pårørende kan få en grav å gå til, sier Arne Eggen i Beredskapsbåten.

Det planlegges nå også egne temakvelder om sikkerhet til sjøs.
Detter er temakvelder som skal holdes i samarbeid med brannvesenet og Røde Kors hos Egersund Trål i Utgårdskilen denne høsten.

Fisker Martin Strand sier han gir tommelen opp for denne typen lokale initiativ.
-Vi setter stor pris på den frivillige innsatsen som Beredskapsbåten representerer og han håper og tror at både fiskere og lokale vil ta godt imot tilbudet som kommer i høst om slike temakvelder.