Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.03.2019

Aktivt i Murmansk

Møter og konferanse

Ledelsen i Fiskarlaget og Fiskarlaget Nord deltar denne uken i konferanse og møter i Murmansk som et ledd i vårt arbeid og samarbeid med Russland.

Hovedarrangementet i Murmansk er tirsdagens konferanse «Fisheries in the Arctic», hvor leder Kjell Ingebrigtsen er en av innlederne. Konferansen har bred deltagelse også fra russisk side, med blant annet topprepresentasjon av fiskerimyndighetene fra Moskva.

Besøket til Murmansk er et ledd i samarbeidet Norges Fiskarlag har med to fiskeriorganisasjoner i nordvest-Russland. Det skal holdes flere møter og en middag underveis i programmet. Årets aktivitetsplan mellom organisasjonene skal også signeres av lederne for de tre organisasjonene.

Prosjektleder Marit Hiim Haugseth dro allerede søndag for å kunne delta i et arbeidsmøte mandag, samt et nettverksmøte i Norsk-Russisk handelskammer, der hun også deltok med et foredrag på vegne av Fiskarlaget.

Leder Kjell Ingebrigtsen sier han opplever at samarbeidet med russiske kolleger er av stor betydning for både fiskerne og det bilaterale samarbeidet mellom Russland og Norge.

– Vi har et langvarig og tett samarbeid i fiskerisektoren mellom våre to land. Dette har over tid vært et nært samarbeid som vi ser resultater av på flere områder.

Han viser til forskningssamarbeidet, som nylig ble omtalt av Havforskningsinstituttet (ekstern link), organisasjonenes samarbeid og den øvrige politiske dialogen mellom våre to land.

– Jeg leder en delegasjon fra Fiskarlaget som ser frem til nyttige og interessante dager i Murmansk, sier Kjell Ingebrigtsen.

Deltakere på turen:

  • Kjell Ingebrigtsen, leder
  • Otto Gregussen, generalsekretær
  • Marit Hiim Haugseth, prosjektleder Russlandssamarbeidet
  • Jon-Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord
  • Elena Almås, Fiskarlagets tolk
  • Tommy Torvanger fra Nergård