Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.06.2018

97 000 til leting

Savnet fisker

Fiskernes Ulykkeskasse bidrar med nær 100 000 til letingen etter den savnede unge fiskeren ved Myre. 23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Stø i Øksnes har vært savnet i mer enn en uke.

Den savnede 23-åringen var aktiv fisker og han hadde nylig overtatt en 50-fots båt. Han forsvant natt til fredag 15. juni i området utenfor Tindsøya og Skogsøya.

Det har vært et omfattende søk i området med redningsskøyter, kystvakt og helikopter, samt med fiskebåter og oppdrettsbåter.

Forretningsfører Knut Eriksen i Fiskernes Ulykkeskasse (FU) opplyser at ulykkeskassen har anledning til å bevilge beløp inntil grunnbeløpet (1G) i folketrygden, tilsvarende 96 883 kroner til denne typen formål.

– Vi kan bistå fiskere eller deres pårørende etter ulykker, dødsfall eller ved invaliditet, med et støttebeløp på inntil 1G. Da vi mottok henvendelse om bistand i denne saken var det ut fra vårt formål grunnlag for rask saksbehandling, forteller Knut Eriksen.

Pengene er overført som bistand til det pågående søket etter 23-åringen, der det nå blant annet blir søkt med undervannsfarkost.

Fiskernes Ulykkeskasse administreres av Norges Fiskarlag, og alle fiskere som har levert fangst gjennom salgslag kan etter søknad gis bistand.

FU gir fra 2017 også støtte til forebyggende tiltak for fiskerne.

Les mer om Fiskernes Ulykkeskasse.