Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.01.2015

2,3 millioner tonn i 2014

Årstall fra Fiskeridirektoratet

Norske fartøy fisket 2,3 millioner tonn fisk og skalldyr i 2014. Dette er noe mer enn i 2013, men et vanlig kvantum for Norge. Verdien var på 14,2 milliarder kroner.

Tallmaterialet er lagt frem av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling torsdag. Årstallene viser at førstehåndsverdien av den norske fangsten var på 14,2 milliarder kroner i 2014. Dette innebærer en økning på rundt 1,5 milliard sammenlignet med året før.

Fiskeridirektoratet skriver følgende om årstallene for 2014: «For å illustrere hvor stor den norske fangsten er, kan vi si følgende; dersom hele fangsten skulle vært spist av nordmenn (rundt 5,1 millioner mennesker) skulle hver og en av oss satt til livs 450 kilo fisk og skalldyr hvert år. Det meste av fisken blir imidlertid eksportert.

Det står vel 11 300 fiskere fordelt på cirka 6000 fartøy bak denne fangsten.Det fiskes både etter torskeartet fisk (torsk, sei, hyse etc.) og pelagisk fisk (sild, makrell, kolmule etc.). Det blir også fisket etter skalldyr, bløtdyr og diverse flatfisk og bunnfiskarter.

De nyeste offisielle tallene fra FAO viser at Norge var verdens 11. største fiskerinasjon i 2012.

 

Prisene opp for torskefisk – ned for pelagisk

Fangsten av torskeartet fisk lå i 2014 omtrent på samme nivå som året før, men fangstverdien har, grunnet prisøkning for flere av artene, steget med vel 1 milliard kroner fra 2013 til 2014. Når fangstkvantumet er tilnærmet uendret fra året før er det rimelig å forvente at denne verdiøkningen vil øke driftsresultat for den delen av flåten som fisker torskeartet fisk. Dette vil vi først kunne se når fiskernes regnskap blir klare senere i år.

Fangsten i de pelagiske fiskeriene økte, og det skyldes først og fremst økt fangst av makrell, kolmule og tobis. Her har imidlertid prisene for fisk gjennomgående gått ned siste året. Til tross for økt fangstkvantum ligger derfor verdien av fangstene på omtrent samme nivå som i 2013. Fra et toppår i 2011 har driftsresultatet i de pelagiske fiskeriene blitt redusert både i 2012 og 2013. Prisutviklingen det siste året kan tyde på at driftsresultatet for denne flåtegruppen vil bli ytterligere redusert i 2014, men dette får vi som nevnt først informasjon om når regnskapene blir klare.»

Les mer i tabellen Norges Fiskerier 2014

Ytterligere informasjon om norske fiskerier finner du i Fiskeridirektoratets statistikkbank