Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.04.2018

211 leppefiskkonsesjoner

Leppefisk 2018

Fiskeridirektoratet har laget en foreløpig liste over fartøy som kan delta i leppefisket i lukket gruppe. Det er tildelt i alt 211 konsesjoner så langt. Man kan søke om deltakeradgang selv om man ikke står på listen. Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon er 5. mai.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en liste over fartøy som vi mener oppfyller disse kravene. Direktoratet understreker i en presseomtale av saken at listen ikke per i dag gir deltakeradgang til fisket, og de som står på listen må sende Fiskeridirektoratet kopi av leveringsavtale med godkjent kjøper innen 5. mai.

Listen inneholder:

  • fartøy som er registrert i merkeregisteret per 13. april 2018, og
  • der fartøyeier har fisket og levert leppefisk for en verdi av over 50 000 kroner i minst to av årene 2014, 2015 og 2016 med fartøyet, og
  • eier av fartøyet er registret på blad B i fiskermanntallet

Se hele listen hos Fiskeridirektoratet

Les hele omtalen av saken hos Fiskeridirektoratet